"स थ न क ल ए" के अनुवाद लातवी भाषा को:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

पह पह च
Piekļūts pirms
!
Ei!
Ei.
A. B.
.. ? म त ..
Es vairs nevaru.
TunelisName
आर च
Arch A
आर च
ARCH A
त म ...
Tu esi idiots.
, ट म
Ei, Tim?
, !
Bet klau! Un kā ir ar tevi?
र ग टर
Akregator
प र त र
Papildus bultas A
रण
Alib versija
ह र ड प र टName
Grūtais kurssName
ह र ड प र टComment
Grūtais kurssComment
ट म हम
Timo A. Hummel
र ग टर
Akregator
ड र
Dirk A. Mueller
! म फ ग !
Atvainojiet!
व व ध गण त य च ह
Dažādi matemātiskie simboli A
र ग टर म च र
Akregator ziņas
ब घ त षम.
A paralīze.
, श त ह ज ओ
Ei, nomierinies.
, ट म ज ग , द
Mosties, draudziņ.
, श र ड म !
Ei, Dāmvīra kungs!
, इत त ज ह !
Ei, lēnāk!
गर म य य रहत परम श वर डरत और ष य परव ह रत
Sacīdams Vienā pilsētā bija kāds tiesnesis, kas Dieva nebijās un no cilvēkiem nekaunējās.
प र ज उपय ग ष त र
Papildus privātas lietošanas lauks A
, वह म र ग
Mācies lidot spārniem salauztiem Ei, tā ir mana dziesmiņa.
, यह श र ह ?
Kas tas par traci?
, त म ह च?
Ei, kur tu paliki?
, त म अभ भ ह ?
Ei, vai tu tur vēl esi?
र ग टर आर फ ड प ठ
Akregator ziņu avotu lasītājs
, ट म प, त म ह र प य ह ?
Ei, Templton, kas tad tev tur ir?
, त म म झ फ र म र
Ei, tu man iesiti divreiz.
, उत ब र भ ह ह
Ei, nav jau tik traki.
व ड य च त र द र ड ओप ह र डव यर त वरण
Optimizēta, aparatūras bāzēta OpenGL paātrināšana, izmantojot nvidia video kartes
, ,
Nē, nē.
, ,
Nē, nē, nē.
, , !
Nē, nē, nē!
फ इ म अ षम.
Neizdevās atvērt failu rakstīšanas režīmā.
,
Nē, nē.
छ ड ट ऑ च हत ह
Operatoram 'ne' vajadzīgs mainīgais
ट प म और उपरण पट य प र फर उपरण पट य बट ट इ
Šī ikona tiks rādīta izvēlnē un rīkjoslā.