"प र ण उत प दन ल गत" के अनुवाद लिथुआनियाई भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : प र ण उतर प दन ल गत ?

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

VNorth, the direction
W
य क ब म त त क म नक म क च द य
Jokūbas paklausė savo tėvo ir iškeliavo į Mesopotamiją.
' अक japan. kgm
zaire2006. kgm
य क ब क म स आन क श च त म श व न द स उसक द शन द क आश ष द
Dievas vėl pasirodė Jokūbui, kai jis atvyko iš Mesopotamijos, ir jį palaimino.
. अव व
R. Awal
. उस स न
R. Thaani
क म ?
Panele?
म म अन न न बत ए क घ ज क वह अन म म ब न क एक ब ट क ब य ह
Keliauk į Mesopotamiją, į tavo motinos tėvo Betuelio namus, ir iš tavo motinos brolio Labano dukterų pasirink žmoną,
... ट य उड क स ?
Kaip jūs prasidūrėte tas padangas?
. अव व
R. Awal
. उस स न क
R. Thaani
गत, म श , ज
Gatą, Marešą, Zifą,
.. ओह, म झ म फ कन .
Aš atsiprašau.
Skambink.
इसह क न च स व ष क ह क बक क , ज म क व स , अ म बत ए क ब ट , औ ब न क बह न भ , ब य ह
Izaokas, turėdamas keturiasdešimt metų, vedė Rebeką, Betuelio iš Mesopotamijos dukterį, Labano seserį.
य क ब ज म स आय थ , स कन न द श क शक म नग स क श क ष म स ह चक नग क स म हन ड खड क ए
Jokūbas, keliaudamas iš Mesopotamijos, laimingai atvyko į Sichemą, kuris yra Kanaano krašte, ir apsistojo šalia miesto.
आ क न ड ज य थ अ थ त ग द, औ आश य क ब क य ह ह ए, ज उस स म म उत न न ह ए
Lėjos tarnaitės Zilpos sūnūs Gadas ir Ašeras. Šitie yra Jokūbo sūnūs, gimę jam Mesopotamijoje.
क स तव ब ड क य द कत ह .
Atšaukime Septintąjį laivyną.
ज तन श ओ क वह म म इकट ठ कक धन ढय ह गय थ , सब क कन न म अ त इसह क क स ज न क मनस स , स थ गय
išsivarė visus savo gyvulius ir pasiėmė visą savo mantą, kurią jis buvo įsigijęs Mesopotamijoje, kad eitų pas savo tėvą Izaoką į Kanaano šalį.
ज तन श ओ क वह म म इकट ठ कक धन ढय ह गय थ , सब क कन न म अ त इसह क क स ज न क मनस स , स थ गय
tai atsakyk Tavo tarnui Jokūbui. Tai dovana, siunčiama mano valdovui Ezavui štai ir jis pats ateina paskui mus .
इसह क न य क ब क व द क य , औ वह म क अ म बत ए क उस ब न क स च , ज य क ब औ एस व क म त बक क भ ई थ
Izaokas išleido Jokūbą. Tas išėjo į Mesopotamiją pas Labaną, siro Betuelio sūnų, Jokūbo ir Ezavo motinos Rebekos brolį.
क सन त न, गह क सन त न, य ह क सन त न,
Gidelio, Gaharo, Reajos,
क सन त न, द क न क सन त न, ग क सन त न,
Jaalos, Darkono, Gidelio,
ह न न क सन त न, ग क सन त न, गह क सन त न,
Hanano, Gidelio, Gaharo,
क सन त न, दक न क सन त न, ग क सन त न,
Jaalos, Darkono, Gidelio,
तब श म उठकन गदह क ठ कसक, अन द स क ढ ढ न क गत क आक श क स गय , औन द स क गत आय
jis, pasibalnojęs asilą, nuvyko į Gatą pas Achišą savo tarnų ieškoti ir Šimis, juos suradęs, parsivedė iš Gato.
न त त न व ष क व यत त ह न श म क द द स, गत नग ज म क क आक श क स भ ग गए, औ श म क यह सम च , क त द स गत म ह
Po trejų metų du Šimio tarnai pabėgo pas Maakos sūnų Achišą, Gato karalių. Kai Šimiui pranešė, kad jo tarnai Gate,
द ऊद न य ब त अन मन म ख , औ गत ज आक श स अत यन त ड गय
Achišo tarnai klausė Argi tai ne Dovydas, krašto karalius? Argi ne apie jį moterys šokdamos dainavo Saulius nukovė tūkstančius, o Dovydas dešimtis tūkstančių .
अह य ह न अन उस नई च य , औ उस फ ड कह ट कड क द ए
Ahija, nutvėręs savo naują apsiaustą, suplėšė jį į dvyliką dalių
जब क न उत , त उन ह न क ए क आग, औ उस मछ ख ह ई, औ ट द ख
Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas, ant jų padėtą žuvį ir duonos.
इस य क द श म क ई अन क न ह गय क व अज ज , गत, औ अशद द म क ई क ई ह गए
Izraelyje nebeliko anakiečių jų išliko tik Gazoje, Gate ir Asdode.
तब द ऊद च , औ उस द न श ऊ क ड क म भ गक गत ज आक श क स गय
Kunigas tarė Kardas filistino Galijoto, kurį nukovei Elos slėnyje, yra čia, įvyniotas į audinį už efodo. Jei nori, pasiimk jį, nes kito čia nėra . Dovydas tarė Nėra jam lygaus, duok jį man .
जब स म न ज क इसक सम च , क श म य म स गत क गय , औ ट आय ह ,
Saliamonui buvo pranešta, kad Šimis buvo nuvykęs iš Jeruzalės į Gatą ir grįžo.
जब श ऊ क यह सम च क द ऊद गत क भ ग गय ह , तब उस न उस फ कभ न ढ ढ
Saulius sužinojo, kad Dovydas pabėgo į Gatą, ir daugiau jo nebeieškojo.
य ह च गत म उस ई स उत न न ह ए थ औ व द ऊद औ उसक जन स म गए
Šitie keturi buvo Gato milžinų palikuonys juos nukovė Dovydas ir jo tarnai.
य ह गत उत न न ह ए थ , औ व द ऊद औ उसक स वक क ह थ स म गए
Šitie buvo kilę iš Gato milžinų juos nužudė Dovydas ir jo tarnai.
तब द ऊद अन छ स स ग ष क गय , औ गत ज म ओक क आक श क स गय
Dovydas pakilo ir su šešiais šimtais vyrų, buvusių su juo, perėjo pas Gato karalių Achišą, Maocho sūnų.
उस न भ त आ गन क घ क गढ ह ए त थ क त न , औ एक त द वद क कड य ग क बन य
Jis pastatė vidinį kiemą iš trijų tašyto akmens eilių ir vienos eilės kedro rąstų.
इसक ब द द ऊद न श त य क ज तकन अध न क य , औ ग व सम त गत नग श त य क ह थ स छ न
Dovydas, nugalėjęs filistinus, atėmė iš jų Gatą ir nuo jo priklausomus miestelius.
उस म त न त थ क ह , औ एक त नई कड क ह औ इनक गत जभवन म स द ज ए
Turi būti trys eilės didelių akmenų ir viena eilė rąstų. Išlaidas apmokės karaliaus namai.
उस न ए य ह क च उठ ई ज उस स ग थ , औ वह ट गय , औदन क त खड ह आ
Eliziejus, pakėlęs Elijo apsiaustą, kuris nuo jo nukrito, sugrįžęs atsistojo ant Jordano kranto.
आ औ श म ज अ न क न व स य क क घ न म म ख य ष थ , औ ज न ह न गत क न व स य क भग द य
Berija ir Šema buvo Ajalono gyventojų šeimų vadai jie privertė pasitraukti Gato gyventojus.
ज नग म घ मत थ , म झ म , उन ह न म झ म घ य क य शहन ह क ओ न म म झ स छ न
Mane pastebėjo miesto sargai. Jie mušė ir sužeidė mane sienų sargai nuplėšė mano apsiaustą.
तब श त य क छ वन म स एक व यत न म न क , ज गत नग क थ , औ उसक ड म ब ई छ ह थ एक ब त त थ
Iš filistinų stovyklos išėjo galiūnas, vardu Galijotas iš Gato, šešių uolekčių ir vieno sprindžio ūgio.