"प र ग र म ग ब ल क" के अनुवाद लिथुआनियाई भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

. अव व
R. Awal
. उस स न
R. Thaani
?
Panele?
. अव व
R. Awal
. उस स न
R. Thaani
Skambink.
B
1, 65
8, 3
Spalva B
Alaus.
VNorth, the direction
W
' अ japan. kgm
zaire2006. kgm
अह य ह न अन उस नई च य , औ उस फ ड ह ट द ए
Ahija, nutvėręs savo naują apsiaustą, suplėšė jį į dvyliką dalių
... ट य उड स ?
Kaip jūs prasidūrėte tas padangas?
अ तथ ट ए
Trinti A ir B
.. ? नह त ..
Aš negaliu...
उत , त उन ह न , औ उस ख ह ई, औ ट द ख
Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas, ant jų padėtą žuvį ir duonos.
.. ओह, न .
Aš atsiprašau.
यहत , यहत ,
sūnaus Jahato, sūnaus Geršomo, sūnaus Levio.
उस न भ त ढ ह ए त थ त न , औ त द वद ड य न य
Jis pastatė vidinį kiemą iš trijų tašyto akmens eilių ir vienos eilės kedro rąstų.
उस त न त थ ह , औ त नई ह औ इन जभवन स द ज ए
Turi būti trys eilės didelių akmenų ir viena eilė rąstų. Išlaidas apmokės karaliaus namai.
, एज
Mozės sūnūs Geršomas ir Eliezeras.
उस न ए य ह उठ ई ज उस थ , औ वह य , औदन खड ह आ
Eliziejus, pakėlęs Elijo apsiaustą, kuris nuo jo nukrito, sugrįžęs atsistojo ant Jordano kranto.
स तव य द त ह .
Atšaukime Septintąjį laivyną.
ज न त थ , , उन ह न घ य य शहन ह ओ न झ स छ न
Mane pastebėjo miesto sargai. Jie mušė ir sužeidė mane sienų sargai nuplėšė mano apsiaustą.
, ह त औ
Levio sūnūs Geršomas, Kehatas ir Meraris.
ख य थ
Geršomo sūnus buvo Šebuelis.
सन त न, सन त न, य ह सन त न,
Gidelio, Gaharo, Reajos,
सन त न, द सन त न, सन त न,
Jaalos, Darkono, Gidelio,
ह न न सन त न, सन त न, सन त न,
Hanano, Gidelio, Gaharo,
य ह न अन च ए ठ , औ , त वह इध उध द भ य औ व द न स थ ह स थ उत
Elijas, paėmęs savo apsiaustą, suvyniojo jį ir juo sudavė per vandenį. Vanduo persiskyrė, ir juodu perėjo sausuma.
उस न छ , त न ह ? त वह , त त द स त ह त अन द स न च ओढ द , त ह छ ड न व
Jis sakė Viešpats telaimina tave, mano dukra. Tavo paskutinis poelgis yra geresnis už pirmutinį, nes tu neieškojai jaunuolio, turtingo ar beturčio.
एनव ड य च त स थ ओ नज ए डव य त व अन
Optimizuotas aparatinis OpenGL spartinimas NVidia grafikos plokštėms
सन त न, द सन त न, सन त न,
Jaalos, Darkono, Gidelio,
उन ह द न स न ह थ , स अह य ह न , नई च ओढ ह ए उस स व ह द न द न
Kartą Jeroboamas, išėjęs iš Jeruzalės, kelyje sutiko pranašą Ahiją iš Šilojo. Jis buvo apsisiautęs nauju apsiaustu. Juodu buvo vieni laukuose.
द य
Jokūbas paklausė savo tėvo ir iškeliavo į Mesopotamiją.
यह स नत ह ए य ह न अ ह च स ढ , औ द व खड ह आ फ द उस स न ई द य , ह ए य ह त यह ?
Elijas, jį išgirdęs, apsigaubė veidą apsiaustu ir išėjęs atsistojo olos angoje. Pasigirdo balsas Ką čia veiki, Elijau?
हदद , व स स उस स थ न ज ह आ
Hadadui mirus, jo vietą užėmė Samla iš Masrekos.
य थ , अ थ त न औ
Geršomo sūnų vardai buvo Libnis ir Šimis.
अज न ह , ज च त ओढ ह उस फ उस न उस थ भ त उस न छ न ए ज न उस उठ द य फ वह न
Namuose anyta klausė Kaip tau sekėsi, mano dukra? Ji papasakojo jai visa, kas įvyko,
य न त न न द ऊद स व च न ध , वह उस त थ
Jehonatanas padarė sandorą su Dovydu, nes mylėjo jį kaip savo sielą.
स आन श च त श व न द स उस शन द आश ष द
Dievas vėl pasirodė Jokūbui, kai jis atvyko iš Mesopotamijos, ir jį palaimino.
न न न त ए वह अ य ह
Keliauk į Mesopotamiją, į tavo motinos tėvo Betuelio namus, ir iš tavo motinos brolio Labano dukterų pasirink žmoną,