"ब जल क आप र त ब ड " के अनुवाद लिथुआनियाई भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-लिथुआनियाई

आप - अनुवाद :
Tu

आप - अनुवाद :

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

B
Spalva B
म ट ए
Trinti A ir B
Alaus.
य न न न द ऊद स व च न ध , वह उस अपन प प य
Jehonatanas padarė sandorą su Dovydu, nes mylėjo jį kaip savo sielą.
. अव वल
R. Awal
. उस स न
R. Thaani
?
Panele?
.. ? म नह ..
Aš negaliu...
. अव वल
R. Awal
. उस स न
R. Thaani
Skambink.
यह व न न अश श छ वन म ए ल ख पच स हज ल ग सव उठ य द ख ल थ ह ल थ प
Viešpaties angelas išėjo ir išžudė asirų stovykloje šimtą aštuoniasdešimt penkis tūkstančius. Kai jie atsikėlė anksti rytą, visur buvo pilna lavonų.
एनव य च स थ ओप नज एल व य अन
Optimizuotas aparatinis OpenGL spartinimas NVidia grafikos plokštėms
, ह मल एल औ यह ह आ
Berijos sūnūs Heberas ir Malkielis, kuris buvo Birzajo tėvas.
स व ल जल
Stencils
ल प प स औ ल म थ म औ महस ल ल न व ल म , हलफ
Pilypas ir Baltramiejus Tomas ir muitininkas Matas Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Lebėjus, vadinamas Tadu
एल य ह न अपन च ए ठ ल , औ जल , वह इध उध द भ ग ह गय औ व द न स थल ह स थल प गए
Elijas, paėmęs savo apsiaustą, suvyniojo jį ir juo sudavė per vandenį. Vanduo persiskyrė, ir juodu perėjo sausuma.
उस न फ हज ह थ म प म झ जल म स चल य , औ जल घ टन थ , फ हज ह थ म प म झ जल म स चल य , औ जल
Jis vėl atmatavo tūkstantį uolekčių ir vedė mane per vandenį. Dabar vanduo man siekė iki kelių. Dar kartą atmatavęs tūkstantį uolekčių, vėl vedė mane per vandenį. Vanduo man buvo iki juosmens.
म थ जल ह औ आप अपन प व ध इस व ल व श
Leiskite atnešti kiek vandens nusiplauti kojoms, pailsėkite po medžiu,
ह इ स व सम द जल च सन ह .
Matai jas, Bobai?
यद जल ज एग , ह न उठ एग प वह आप च ज एग प जल जल
O kieno darbas sudegs, tas turės nuostolį, bet jis pats bus išgelbėtas, tačiau kaip per ugnį.
वह ज गल जल ल, औ जल द श जल
Jis dykumą ežeru paverčia ir sausą žemę vandens šaltiniais.
वह चट ट न जल ल, च जल
Jis pavertė uolą vandeniu, iš akmens šaltiniai ištryško!
म श वह , जल च ए ऐस अन जल द भ ग ह ज ए
Dievas tarė Teatsiranda tvirtuma tarp vandenų, ir ji teatskiria vandenis nuo vandenų!
अप अह य ह न अपन उस नई च ल ल य , औ उस फ ह ट द ए
Ahija, nutvėręs savo naują apsiaustą, suplėšė jį į dvyliką dalių
जल प थ व प ढ गय , औ जह ज जल ऊप ऊप
Vanduo kilo ir užplūdo žemę, o arka plūduriavo vandens paviršiuje.
जल व द ह गय , औ भ उस न जल स भ द य
Vanduo tekėjo nuo aukuro ir pripildė griovį.
ज स न ल नद जल घट ज ह , औ ज स मह नद जल स ख स ख स ख ज ह ,
Kaip vanduo išgaruoja iš jūrų, upės nusenka ir išdžiūsta,
यह व य ह , ध द म न अपन ध द प घमण , न व अपन व , धन अपन धन प घमण
Taip sako Viešpats Išmintingasis tenesigiria savo išmintimi, stiprusis savo stiprybe, o turtingasis savo turtais.
आप आप आप आप आप आप स थ.
Su jumis ir jumis ir jumis ir jumis ir jumis.
म आनन दप उद ध जल
Jūs su džiaugsmu semsite vandenį iš išgelbėjimo šaltinių,
'फ म स जल' ल ए य न न 'ह इ ' थ 'ग न ओ'
Graikiškai hydro ir gennao reiškia sudaro vandenį
व ह न अन नल चढ न समय एद म जल ह आय , औ द श जल स भ गय
Rytą, kai paprastai aukojama duonos auka, pasirodė vanduo iš Edomo pusės ir pripildė visą slėnį.
, उन ह न एल आग, औ उस मछल ख ह ई, औ ट द ख
Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas, ant jų padėtą žuvį ir duonos.
जल द स न जल, जल ग औ लह म म गय ह
Gelmė šaukia gelmę, vandeniui triukšmingai krintant Tavo bangos ir vilnys per mane liejas.
जल गई, श श आग म जल गय ढ लन व ल न व य थ ह ढ ल ह ल ग नह न ल गए
Dumplės sugedo, ugnis išlydė šviną, bet veltui dirbo liejėjas nedorėliai neatsiskyrė nuo jų.
उस द खन ल य वह आग द ग ल चढ गय , वह उस म ग स ज न व ल थ
Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų Jį pamatyti, nes Jis turėjo ten praeiti.
उम जल म हम उस समय ह ह ज
gausūs vandenys būtų apsėmę mūsų sielas.
य ठ ह ,जल स व स प न ल ह ह
Po mūsų išvykimo, jiems liks tik dulkės ir radiacija.
द ख म जल इस स प स ख ह औ नगव स य ट य जल ल य न ल आ
Štai stoviu prie šulinio, o miesto gyventojų dukterys ateis semti vandens.
आप
Jūs
आप
tu
आप.
kai tik atėjai į šį...
आप!
Tu!