"उद द श य पर फ कस" के अनुवाद वियतनामी भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : उदक द श य पर फ कस ?

  शब्दकोश हिन्दी-वियतनामी

कीवर्ड : Ổn_định Lúc Xuống Nơi

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

, ! स न , स न !
Nghe cái này!
ओर ज नलName
Nguyên thủyName
जब ल, स क,
Mê sê xa bê ên , Xa ốc , Gia đua ,
जब ल, स क,
Mê sê xa bê ên, Xa ốc, Gia đua,
कस कर पकड . क ल प.
Ổn định.
व ल औ व स प
Ma tri
आल व ब स टQuery
Tìm mọi trang mạng nhanhQuery
क ल बर स स टम
Hệ thống đệm trơ tráo
क ल बर स स टम
Hệ thống đệm tuyệt diệu
ड ऑ ड ड
Ngày của người chết
स ट इक व स ट क प त र?
Con trai của Stoick Quảng Đại?
ल इस अर , , क ह रह ह ?
Này, Sao rồi hotshot?
क ड न ट च ज ह स ट न म
KDontChangeTheHostName
एल ट , ट इगर ए ड स ल न, ( थर र क क त ब क न म The Elephant, The Tiger and the Cellphone, ) क एक एच छ क उप र षक
Chú Voi, Con Cọp và Chiếc Điện Thoại, đã thêm vào một phụ đề đầy nhã ý rằng,
प डज न अ तर ज ल स र क र ड प लग न
Phần bổ sung Off the Record cho Pidgin
प डज न ह त आ र क र ड स प लग न
Phần bổ sung chống lưu trộm tin nhắn cho pidgin
क सम पर ह र म क जह ज क स थ र ज भ त क जह ज रखत थ , ओर त न त न वर ष पर क जह ज स न , च , ह थ त, बन र और म र ल आत थ
Vì đoàn tàu Ta rê si của vua mỗi ba năm một lần vượt biển với đoàn tàu của Hi ram , đem về vàng , bạc , ngà_voi , con_khỉ , và con công .
क सम पर ह र म क जह ज क स थ र ज भ त क जह ज रखत थ , ओर त न त न वर ष पर क जह ज स न , च , ह थ त, बन र और म र ल आत थ
Vì đoàn tàu Ta rê si của vua mỗi ba năm một lần vượt biển với đoàn tàu của Hi ram, đem về vàng, bạc, ngà voi, con khỉ, và con công.
र म प ल क ग स म लन ज ऊ ग
Sau đó, tôi sẽ ghé thăm Vua Pale.
और न त न और न त न स उत पन न ह आ
Giô gia đa sanh Giô na than , Giô na than sanh Gia đua .
और न त न और न त न स उत पन न ह आ
Giô gia đa sanh Giô na than, Giô na than sanh Gia đua.
म न म क स क म एक न म स न थ प ल क ग
Ở Mexico tôi nghe một cái tên liên quan đến một vị vua.
जन ब ग एर , प ल क ग क ख त म करन ह ह ग
Anh Guerra, Vua Pale phải bị trừ khử.
प ल क ग उसक स थ पहल भ त म ह र स मन ह च क ह
Vua Pale, xem ra anh đã từng đụng độ anh ta.
म न ज ऐस कह ह , इस व व स क कसपर कस कर कह ह , क म त बह त क ख त ह आ
Tôi tin , nên tôi nói . Tôi đã bị buồn_thảm lắm .
म न ज ऐस कह ह , इस व व स क कसपर कस कर कह ह , क म त बह त क ख त ह आ
Tôi tin, nên tôi nói. Tôi đã bị buồn thảm lắm.
और व न क प त र एल , त , और क त त और र न ल ग ह
Con_trai của Gia van là Ê li sa , Ta rê si , Kít tim , và Rô đa nim .
और व न क प त र एल , त , और क त त और र न ल ग ह
Con trai của Gia van là Ê li sa, Ta rê si, Kít tim, và Rô đa nim.
ज प ट त न म ल ल कर कट म कस ल ह , उस पर त क त र पर ल ज और वह उस कड ड पर क एक र र म छ प
Hãy lấy cái đai ngươi đã mua đương thắt trên lưng ngươi chờ dậy , đi đến bờ sông Ơ phơ rát , và giấu nó trong kẽ vầng đó tại đó .
ज प ट त न म ल ल कर कट म कस ल ह , उस पर त क त र पर ल ज और वह उस कड ड पर क एक र र म छ प
Hãy lấy cái đai ngươi đã mua đương thắt trên lưng ngươi chờ dậy, đi đến bờ sông Ơ phơ rát, và giấu nó trong kẽ vầng đó tại đó.
क ह र म क जह ज क स ग र ज क त क ज न व ल जह ज थ , और त न त न वर ष क ब व त क जह ज स न , च न , ह थ त, बन र और म र ल आत थ
vì vua có đoàn tàu vượt sang Ta rê si với các tôi_tớ của Hi ram mỗi ba năm một lần đoàn tàu Ta rê si chở đến vàng , bạc ngà_voi , con_khỉ và con công .
क ह र म क जह ज क स ग र ज क त क ज न व ल जह ज थ , और त न त न वर ष क ब व त क जह ज स न , च न , ह थ त, बन र और म र ल आत थ
vì vua có đoàn tàu vượt sang Ta rê si với các tôi tớ của Hi ram mỗi ba năm một lần đoàn tàu Ta rê si chở đến vàng, bạc ngà voi, con khỉ và con công.
वह स ट इक व स ट क ब ट ह , बर क क र जग पर उनक उत तर ध क र ... और इस म अब तक क सबस सर व र ष ठ ड र गनस व म ह
Anh ấy là con trai của Stoick Quảng Đại, là người sẽ kế vị ngai vàng xứ Berk... và là thủ lĩnh rồng vĩ đại nhất mà thế giới này từng có!
त त अपन स वग न व सस थ न म स उनक प र र थन और ग ड ग ड हट स नन और उनक न करन ,
thì xin Chúa ở trên trời , tức nơi Chúa ngự , hãy dủ nghe lời cầu_nguyện nài_xin của họ , và binh vực quyền nài_xin của họ , và binh vực quyền_lợi cho họ
त त अपन स वग न व सस थ न म स उनक प र र थन और ग ड ग ड हट स नन और उनक न करन ,
thì xin Chúa ở trên trời, tức nơi Chúa ngự, hãy dủ nghe lời cầu nguyện nài xin của họ, và binh vực quyền nài xin của họ, và binh vực quyền lợi cho họ
और एल क प त र ब ल ह न, और ब ल ह न क प त र , , ब न म न, एह , कन न , ज त न, त और अह हर थ
Con_trai của Giê đi a ên là Binh han con_trai của Binh han là Giê úc , Bên gia min , Ê hút , Kê na na , Xê than , Ta rê si , và A hi sa ha .
और एल क प त र ब ल ह न, और ब ल ह न क प त र , , ब न म न, एह , कन न , ज त न, त और अह हर थ
Con trai của Giê đi a ên là Binh han con trai của Binh han là Giê úc, Bên gia min, Ê hút, Kê na na, Xê than, Ta rê si, và A hi sa ha.
र वह स वह स व न क न क न ल तक उतरक उसक क ख न क ओर तक पह च ग नगर प मन क स व न पर बस ह वह एप र म क ठहर
Từ đó giới_hạn chạy xuống phía nam khe Ca na các thành đó ở giữa các thành Ma na se , đều thuộc về Ép ra im . Giới_hạn Ma na se ở về phía bắc của khe , và giáp biển .
र वह स वह स व न क न क न ल तक उतरक उसक क ख न क ओर तक पह च ग नगर प मन क स व न पर बस ह वह एप र म क ठहर
Từ đó giới hạn chạy xuống phía nam khe Ca na các thành đó ở giữa các thành Ma na se, đều thuộc về Ép ra im. Giới hạn Ma na se ở về phía bắc của khe, và giáp biển.
सत करन व ल त र व र ध चढ आ ह गढ क ढ कर म र ग खत ह आ च कस रह अपन कमर कस अपन बल बढ
Kẻ tàn_phá đã đến nghịch cũng ngươi hãy giữ đồn_lũy , canh_phòng đường_sá , thắt chặt lưng ngươi , và thâu góp cả sức_mạnh ngươi !
सत करन व ल त र व र ध चढ आ ह गढ क ढ कर म र ग खत ह आ च कस रह अपन कमर कस अपन बल बढ
Kẻ tàn phá đã đến nghịch cũng ngươi hãy giữ đồn lũy, canh phòng đường sá, thắt chặt lưng ngươi, và thâu góp cả sức mạnh ngươi!
अर थ त उस न उसक स थ इसल म ल क क त ज न क जह ज बनव ए, और उन ह न ऐस जह ज एस नग ब र म बनव ए
Hai vua hội hiệp nhau đặng đóng tàu vượt đi Ta rê si họ đóng tàu tại Ê xi ôn Ghê be .
अर थ त उस न उसक स थ इसल म ल क क त ज न क जह ज बनव ए, और उन ह न ऐस जह ज एस नग ब र म बनव ए
Hai vua hội hiệp nhau đặng đóng tàu vượt đi Ta rê si họ đóng tàu tại Ê xi ôn Ghê be.
तब उस न उनक अ गरख पह न , और कट बन लप टकर ब ग पह न , और एप लग कर एप क क ढ ह ए पट क स एप क ब न धकर कस
Người mặc áo_lá trong cho A rôn , cột đai lưng , mặc áo_dài , mặc ê phót và cột đai ê phót .
तब उस न उनक अ गरख पह न , और कट बन लप टकर ब ग पह न , और एप लग कर एप क क ढ ह ए पट क स एप क ब न धकर कस
Người mặc áo lá trong cho A rôn, cột đai lưng, mặc áo dài, mặc ê phót và cột đai ê phót.