"प रस त त करन " के अनुवाद वियतनामी भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-वियतनामी

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

और बर आ क र , ह ब र और मल क एल और यह ब ज ह आ
Con_trai của Bê ri a là Hê be và Manh ki ên Manh ki ên là tổ_phụ của Biếc xa vít .
और बर आ क र , ह ब र और मल क एल और यह ब ज ह आ
Con trai của Bê ri a là Hê be và Manh ki ên Manh ki ên là tổ phụ của Biếc xa vít.
फ रल स और बर ल म थ म और महस ल ल न व ल म , हलफ क र य क ब और
Phi líp cùng Ba tê lê my Thô ma , và Ma thi ơ là người thâu thuế Gia cơ con của A phê , cùng Tha đê
फ रल स और बर ल म थ म और महस ल ल न व ल म , हलफ क र य क ब और
Phi líp cùng Ba tê lê my Thô ma, và Ma thi ơ là người thâu thuế Gia cơ con của A phê, cùng Tha đê
यह व य कह ह , ब ध द म न अन ब ध द र घमणड न कर , न व र अन व र र, धन अन धन र घमणड कर
Ðức_Giê hô va phán như_vầy Người khôn chớ khoe sự khôn mình người mạnh chớ khoe sự mạnh mình người giàu chớ khoe sự giàu mình .
यह व य कह ह , ब ध द म न अन ब ध द र घमणड न कर , न व र अन व र र, धन अन धन र घमणड कर
Ðức Giê hô va phán như vầy Người khôn chớ khoe sự khôn mình người mạnh chớ khoe sự mạnh mình người giàu chớ khoe sự giàu mình.
म न अन भ इय क इस म म आज क द न क नह छ ड , रन रम श वर यह व क आज ञ म न च कस स म न ह
Trong khoảng lâu ngày_nay , các ngươi không có bỏ anh_em mình cho_đến ngày_nay , và có vâng giữ mọi điều phải vâng giữ , tức_là mạng lịnh của Giê hô va Ðức_Chúa_Trời các ngươi .
म न अन भ इय क इस म म आज क द न क नह छ ड , रन रम श वर यह व क आज ञ म न च कस स म न ह
Trong khoảng lâu ngày nay, các ngươi không có bỏ anh em mình cho đến ngày nay, và có vâng giữ mọi điều phải vâng giữ, tức là mạng lịnh của Giê hô va Ðức Chúa Trời các ngươi.
यह , क छ रस ह .
Kiểm soát bản thân đi chứ.
सफ द ब घ रस स न क ल .
Chiết xuất từ tinh túy của hổ trắng.
सफ द ब घ क रस, म र गध .
tinh túy của hổ trắng, cái khỉ.
और य क ब म क म नकर नर म क चल द य
lại đã thấy Gia cốp vâng lời cha me đi qua xứ Pha đan a ram đó ,
और य क ब म क म नकर नर म क चल द य
lại đã thấy Gia cốp vâng lời cha me đi qua xứ Pha đan a ram đó,
म क वल जनरल म ह न क ल ए र य रस थ .
Tôi chỉ đủ quyền nhốt cậu trong phòng giam bình thường.
र न ह न र भ फल रह ग , और रस भर और लहलह रह ग ,
Dầu đến buổi già bạc , họ sẽ còn sanh bông trái , Ðược thạnh mậu và xanh_tươi ,
र न ह न र भ फल रह ग , और रस भर और लहलह रह ग ,
Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, Ðược thạnh mậu và xanh tươi,
और नगर क ब हर उस रस क ण ड म द ख र द गए, और रस क ण ड म स इन ल ह न कल क घ ड क लग म ह च , और स क स क बह गय
Thùng ấy phải giày_đạp tại ngoài thành rồi có huyết ở thùng chảy ra , huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa , dài một quãng là một_ngàn sáu trăm dặm .
और नगर क ब हर उस रस क ण ड म द ख र द गए, और रस क ण ड म स इन ल ह न कल क घ ड क लग म ह च , और स क स क बह गय
Thùng ấy phải giày đạp tại ngoài thành rồi có huyết ở thùng chảy ra, huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một quãng là một ngàn sáu trăm dặm.
फ र य क ब क नर म स आन क श च रम श वर न द सर ब र उसक दर शन द कर आश ष द
Khi ở xứ Pha đan a ram đến , Ðức_Chúa_Trời lại hiện ra cùng Gia cốp nữa , ban phước cho người ,
फ र य क ब क नर म स आन क श च रम श वर न द सर ब र उसक दर शन द कर आश ष द
Khi ở xứ Pha đan a ram đến, Ðức Chúa Trời lại hiện ra cùng Gia cốp nữa, ban phước cho người,
नर म म अन न न ब एल क घर ज कर वह अन म म ल ब न क एक ब ट क ब य ह ल न
Hãy đứng_dậy , đi qua xứ Pha đan a ram , tại nhà Bê tu ên , ông ngoại con , và cưới ở đó một người vợ trong các con_gái của La ban , là cậu con .
नर म म अन न न ब एल क घर ज कर वह अन म म ल ब न क एक ब ट क ब य ह ल न
Hãy đứng dậy, đi qua xứ Pha đan a ram, tại nhà Bê tu ên, ông ngoại con, và cưới ở đó một người vợ trong các con gái của La ban, là cậu con.
य श न उन स कह म म स यह ह क सब क द न क य उच ह , भल करन य ब र करन र ण क बच न य न श करन ?
Ðức_Chúa_Trời liền phán cùng họ rằng Ta hỏi các ngươi Trong ngày Sa bát , nên làm điều lành hay_là làm điều dữ , nên cứu người hay_là giết người ?
य श न उन स कह म म स यह ह क सब क द न क य उच ह , भल करन य ब र करन र ण क बच न य न श करन ?
Ðức Chúa Trời liền phán cùng họ rằng Ta hỏi các ngươi Trong ngày Sa bát, nên làm điều lành hay là làm điều dữ, nên cứu người hay là giết người?
म आक उन र ण च न म ट ट क बरन स ढक द ड न क ल ए नह करन च ह जब रसन द म ग ह ट
Tôi không muốn làm hỏng hàm răng trắng sứ đẹp đẽ đó... khi dòng điện chạy vào đầu cô đâu.
और इसह क न च ल स वर ष क ह कर र बक क , ज नर म क व स , अर म ब एल क ब ट , और अर म ल ब न क बह न भ , ब य ह ल य
Vả , khi Y sác được bốn mươi tuổi , thì cưới Rê be ca , con_gái của Bê tu ên và em_gái của La ban , đều là dân A ram , ở tại xứ Pha đan a ram .
और य क ब ज नर म स आय थ , स कन न द श क शक म नगर क स क शल क ष म स ह चकर नगर क स म हन ड र खड क ए
Gia cốp ở xứ Pha ran a ram đến thành Si chem thuộc về xứ Ca na an , được bình_an . Người đóng tại trước thành ,
और इसह क न च ल स वर ष क ह कर र बक क , ज नर म क व स , अर म ब एल क ब ट , और अर म ल ब न क बह न भ , ब य ह ल य
Vả, khi Y sác được bốn mươi tuổi, thì cưới Rê be ca, con gái của Bê tu ên và em gái của La ban, đều là dân A ram, ở tại xứ Pha đan a ram.
और य क ब ज नर म स आय थ , स कन न द श क शक म नगर क स क शल क ष म स ह चकर नगर क स म हन ड र खड क ए
Gia cốp ở xứ Pha ran a ram đến thành Si chem thuộc về xứ Ca na an, được bình an. Người đóng tại trước thành,
और ल आ क ल न ड ज ल र य थ अर थ ग द, और आश र य क ब क य ह र ह ए, ज उस स नर म म उ न न ह ए
và con của Xinh ba , đòi của Lê a , là Gát và A se . Ấy đó là các con_trai của Gia cốp sanh tại xứ Pha đan a ram .
और ल आ क ल न ड ज ल र य थ अर थ ग द, और आश र य क ब क य ह र ह ए, ज उस स नर म म उ न न ह ए
và con của Xinh ba, đòi của Lê a, là Gát và A se. Ấy đó là các con trai của Gia cốp sanh tại xứ Pha đan a ram.
क य क म म स कह ह , क जब रम श वर क र ज य न आए क म द ख रस अब स कभ न ऊ ग
Vì , ta nói cùng các ngươi , từ nay ta sẽ không uống trái nho nữa , cho tới khi nước Ðức_Chúa_Trời đến rồi .
क य क म म स कह ह , क जब रम श वर क र ज य न आए क म द ख रस अब स कभ न ऊ ग
Vì, ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống trái nho nữa, cho tới khi nước Ðức Chúa Trời đến rồi.
न ख क उज और फल क रस म स क छ म झ द न म व लम ब न करनन ब ट म स ह ल ठ क म झ द न
Ngươi chớ trễ_nải mà dâng cho ta những hoa_quả đầu mùa của ngươi chứa trong vựa và rượu ép chảy nơi bàn ép . Ngươi cũng phải dâng cho ta con_trai đầu_lòng ngươi .
भल यह ह , क न म स ख ए, और न द ख रस ए, न और क छ ऐस कर , ज स स र भ ई ठ कर ख ए
Ðiều thiện ấy_là đừng ăn thịt , đừng uống rượu , và kiêng_cữ mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh_em mình .
न ख क उज और फल क रस म स क छ म झ द न म व लम ब न करनन ब ट म स ह ल ठ क म झ द न
Ngươi chớ trễ nải mà dâng cho ta những hoa quả đầu mùa của ngươi chứa trong vựa và rượu ép chảy nơi bàn ép. Ngươi cũng phải dâng cho ta con trai đầu lòng ngươi.
भल यह ह , क न म स ख ए, और न द ख रस ए, न और क छ ऐस कर , ज स स र भ ई ठ कर ख ए
Ðiều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, và kiêng cữ mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình.
य कब र क ब च ब ठ और छ ह ए स थ न म र ज स अर क म स ख , और घ ण वस ओ क रसन बर न म रख
ngồi trong mồ_mả , trọ trong nơi kín , ăn thịt heo , đựng nước của vật gớm_ghiếc trong khí mạnh nó ,
म स सच कह ह , क द ख क रस उस द न क फ र कभ न ऊ ग , जब रम श वर क र ज य म नय न
Quả_thật , ta nói cùng các ngươi , ta không uống trái nho nầy nữa , cho_đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước Ðức_Chúa_Trời .
य कब र क ब च ब ठ और छ ह ए स थ न म र ज स अर क म स ख , और घ ण वस ओ क रसन बर न म रख
ngồi trong mồ mả, trọ trong nơi kín, ăn thịt heo, đựng nước của vật gớm ghiếc trong khí mạnh nó,
म स सच कह ह , क द ख क रस उस द न क फ र कभ न ऊ ग , जब रम श वर क र ज य म नय न
Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước Ðức Chúa Trời.
और ज श ओ क वह नर म म इकट ठ करक धन ढय ह गय थ , सब क कन न म अ इसह क क स ज न क मनस स , स थ ल गय
dẫn hết_thảy súc_vật và của_cải mình , tức súc_vật mình đã gây_dựng ở Pha đan a ram , đặng trở_về cùng Y sác , cha mình , ở Ca na an .
और ज श ओ क वह नर म म इकट ठ करक धन ढय ह गय थ , सब क कन न म अ इसह क क स ज न क मनस स , स थ ल गय
thì hãy thưa rằng Của_Gia cốp , kẻ tôi_tớ chúa ấy_là một lễ gởi dâng cho Ê sau , chúa tôi và nầy , chánh mình người đương theo sau .
और ज श ओ क वह नर म म इकट ठ करक धन ढय ह गय थ , सब क कन न म अ इसह क क स ज न क मनस स , स थ ल गय
dẫn hết thảy súc vật và của cải mình, tức súc vật mình đã gây dựng ở Pha đan a ram, đặng trở về cùng Y sác, cha mình, ở Ca na an.
और ज श ओ क वह नर म म इकट ठ करक धन ढय ह गय थ , सब क कन न म अ इसह क क स ज न क मनस स , स थ ल गय
thì hãy thưa rằng Của Gia cốp, kẻ tôi tớ chúa ấy là một lễ gởi dâng cho Ê sau, chúa tôi và nầy, chánh mình người đương theo sau.