"फ ल ट प रम ख" के अनुवाद वियतनामी भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-वियतनामी

कीवर्ड : Nhập_vai Cậu Rồi đó

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

अब त म इसम रम रह ह
Cậu nhập vai rồi đó.
बक स क बर बर ह .
Mỗi cạt tông bằng b hộp
और र ब Icelandair.
Xin lỗi, chú phải cho cháu lên máy bay đi Ottawa sáng mai.
सह वह ह ज एग .
Chúng ta cần tìm chỗ nấp ngay. Đi nào, Sean. Ngay bây giờ.
उन ह न कह क द म क य गय थ
Ông ấy đang đau khổ.
क स तव ब ड क य द करत ह .
Gọi Hạm đội 7 về.
म अच छ तरह स अन क र ध और अन द त ह .
Chàng trai trẻ, ta cũng bị nguyền rủa.
क सन त न, गहर क सन त न, र य ह क सन त न,
con_cháu Ghi đên , con_cháu Ga cha , con_cháu Rê a gia ,
क सन त न, दर क न क सन त न, ग क सन त न,
con_cháu Gia a la , con_cháu Ðạt côn , con_cháu Ghi đên ,
ह न न क सन त न, ग क सन त न, गहर क सन त न,
con_cháu Ha nan , con_cháu Ghi đên , con_cháu Ga ha
क सन त न, गहर क सन त न, र य ह क सन त न,
con cháu Ghi đên, con cháu Ga cha, con cháu Rê a gia,
क सन त न, दर क न क सन त न, ग क सन त न,
con cháu Gia a la, con cháu Ðạt côn, con cháu Ghi đên,
ह न न क सन त न, ग क सन त न, गहर क सन त न,
con cháu Ha nan, con cháu Ghi đên, con cháu Ga ha
अन यथ जन य म झ द ह , और गत ह क य ? त मर
Nếu các người làm phiền hay chọc tức tôi, thì đoán xem?
क सन त न, दक न क सन त न, ग क सन त न,
con_cháu Gia a la , con_cháu Ðạt côn , con_cháu Ghi đên ,
क सन त न, दक न क सन त न, ग क सन त न,
con cháu Gia a la, con cháu Ðạt côn, con cháu Ghi đên,
और य क ब म त त क म नकर नर म क च द य
lại đã thấy Gia cốp vâng lời cha me đi qua xứ Pha đan a ram đó ,
और य क ब म त त क म नकर नर म क च द य
lại đã thấy Gia cốp vâng lời cha me đi qua xứ Pha đan a ram đó,
र य क ब क नर म स आन क श च त रम श वर न द सर ब र उसक दर शन द कर आश ष द
Khi ở xứ Pha đan a ram đến , Ðức_Chúa_Trời lại hiện ra cùng Gia cốp nữa , ban phước cho người ,
र य क ब क नर म स आन क श च त रम श वर न द सर ब र उसक दर शन द कर आश ष द
Khi ở xứ Pha đan a ram đến, Ðức Chúa Trời lại hiện ra cùng Gia cốp nữa, ban phước cho người,
नर म म अन न न बत ए क घर ज कर वह अन म म ब न क एक ब क ब य ह
Hãy đứng_dậy , đi qua xứ Pha đan a ram , tại nhà Bê tu ên , ông ngoại con , và cưới ở đó một người vợ trong các con_gái của La ban , là cậu con .
नर म म अन न न बत ए क घर ज कर वह अन म म ब न क एक ब क ब य ह
Hãy đứng dậy, đi qua xứ Pha đan a ram, tại nhà Bê tu ên, ông ngoại con, và cưới ở đó một người vợ trong các con gái của La ban, là cậu con.
क य क ए? च हत ह , म आ कन ड एक छ क त न म हम य जन बन ई ह .
Chú xin lỗi, chú sẽ phải cho cháu đến Canada sớm hơn ta dự kiến.
क य वह कर रह थ जब वह ग यब ह गय . र वर, रह ह व स तव म द ह , हम व कर रह ह अब ज न haνe.
Và điều anh ấy làm gì khi mất tích.
और इसह क न च स वर ष क ह कर र बक क , ज नर म क व स , अर म बत ए क ब , और अर म ब न क बह न भ , ब य ह
Vả , khi Y sác được bốn mươi tuổi , thì cưới Rê be ca , con_gái của Bê tu ên và em_gái của La ban , đều là dân A ram , ở tại xứ Pha đan a ram .
और य क ब ज नर म स आय थ , स कन न द श क शक म नगर क स क श क ष म स ह चकर नगर क स म हन ड र ड क ए
Gia cốp ở xứ Pha ran a ram đến thành Si chem thuộc về xứ Ca na an , được bình_an . Người đóng tại trước thành ,
और इसह क न च स वर ष क ह कर र बक क , ज नर म क व स , अर म बत ए क ब , और अर म ब न क बह न भ , ब य ह
Vả, khi Y sác được bốn mươi tuổi, thì cưới Rê be ca, con gái của Bê tu ên và em gái của La ban, đều là dân A ram, ở tại xứ Pha đan a ram.
और य क ब ज नर म स आय थ , स कन न द श क शक म नगर क स क श क ष म स ह चकर नगर क स म हन ड र ड क ए
Gia cốp ở xứ Pha ran a ram đến thành Si chem thuộc về xứ Ca na an, được bình an. Người đóng tại trước thành,
और आ क न ड ज त र य थ अर थ त ग द, और आश र य क ब क य ह त र ह ए, ज उस स नर म म उत न न ह ए
và con của Xinh ba , đòi của Lê a , là Gát và A se . Ấy đó là các con_trai của Gia cốp sanh tại xứ Pha đan a ram .
और आ क न ड ज त र य थ अर थ त ग द, और आश र य क ब क य ह त र ह ए, ज उस स नर म म उत न न ह ए
và con của Xinh ba, đòi của Lê a, là Gát và A se. Ấy đó là các con trai của Gia cốp sanh tại xứ Pha đan a ram.
और ज तन श ओ क वह नर म म इक ठ करक धन ढय ह गय थ , सब क कन न म अ त इसह क क स ज न क मनस स , स थ गय
dẫn hết_thảy súc_vật và của_cải mình , tức súc_vật mình đã gây_dựng ở Pha đan a ram , đặng trở_về cùng Y sác , cha mình , ở Ca na an .
और ज तन श ओ क वह नर म म इक ठ करक धन ढय ह गय थ , सब क कन न म अ त इसह क क स ज न क मनस स , स थ गय
thì hãy thưa rằng Của_Gia cốp , kẻ tôi_tớ chúa ấy_là một lễ gởi dâng cho Ê sau , chúa tôi và nầy , chánh mình người đương theo sau .
और ज तन श ओ क वह नर म म इक ठ करक धन ढय ह गय थ , सब क कन न म अ त इसह क क स ज न क मनस स , स थ गय
dẫn hết thảy súc vật và của cải mình, tức súc vật mình đã gây dựng ở Pha đan a ram, đặng trở về cùng Y sác, cha mình, ở Ca na an.
और ज तन श ओ क वह नर म म इक ठ करक धन ढय ह गय थ , सब क कन न म अ त इसह क क स ज न क मनस स , स थ गय
thì hãy thưa rằng Của Gia cốp, kẻ tôi tớ chúa ấy là một lễ gởi dâng cho Ê sau, chúa tôi và nầy, chánh mình người đương theo sau.
और इसह क न य क ब क व द क य , और वह नर म क अर म बत ए क उस त र ब न क स च , ज य क ब और एस व क म त र बक क भ ई थ
Rồi Y sác sai Gia cốp đi qua xứ Pha đan a ram , đến nhà La ban , con_trai Bê tu ên , vốn người A ram , lại là anh của Rê bê ca , mẹ của Gia cốp và Ê sau .
और इसह क न य क ब क व द क य , और वह नर म क अर म बत ए क उस त र ब न क स च , ज य क ब और एस व क म त र बक क भ ई थ
Rồi Y sác sai Gia cốp đi qua xứ Pha đan a ram, đến nhà La ban, con trai Bê tu ên, vốn người A ram, lại là anh của Rê bê ca, mẹ của Gia cốp và Ê sau.