"बढ य " के अनुवाद वियतनामी भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : बढ़ ?

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

मश जब ल, स द क,
Mê sê xa bê ên , Xa ốc , Gia đua ,
मश जब ल, स द क,
Mê sê xa bê ên, Xa ốc, Gia đua,
ल इस अर , , क ह रह ह ?
Này, Sao rồi hotshot?
और द स न त न और न त न स उत पन न ह आ
Giô gia đa sanh Giô na than , Giô na than sanh Gia đua .
और द स न त न और न त न स उत पन न ह आ
Giô gia đa sanh Giô na than, Giô na than sanh Gia đua.
त त अपन स वग न व सस थ न म स उनक प र र थन और ग ड ग ड हट स नन और उनक न करन ,
thì xin Chúa ở trên trời , tức nơi Chúa ngự , hãy dủ nghe lời cầu_nguyện nài_xin của họ , và binh vực quyền nài_xin của họ , và binh vực quyền_lợi cho họ
त त अपन स वग न व सस थ न म स उनक प र र थन और ग ड ग ड हट स नन और उनक न करन ,
thì xin Chúa ở trên trời, tức nơi Chúa ngự, hãy dủ nghe lời cầu nguyện nài xin của họ, và binh vực quyền nài xin của họ, và binh vực quyền lợi cho họ
फ र वह स वह स व न क न क न ल तक उतरक उसक दक ख न क ओर तक पह च ग नगर प मनश श क स व न पर बस ह वह एप र म क ठहर
Từ đó giới_hạn chạy xuống phía nam khe Ca na các thành đó ở giữa các thành Ma na se , đều thuộc về Ép ra im . Giới_hạn Ma na se ở về phía bắc của khe , và giáp biển .
फ र वह स वह स व न क न क न ल तक उतरक उसक दक ख न क ओर तक पह च ग नगर प मनश श क स व न पर बस ह वह एप र म क ठहर
Từ đó giới hạn chạy xuống phía nam khe Ca na các thành đó ở giữa các thành Ma na se, đều thuộc về Ép ra im. Giới hạn Ma na se ở về phía bắc của khe, và giáp biển.
ज त अपन स वग न व सस थ न स स नकर क षम करन , और एक एक क मन क ज नकर उसक च ल क अन स र उस फल द न (त ह त आदम क मन क ज नन व ल ह )
để khiến chúng kính sợ Chúa , đi theo đường_lối của Chúa trọn đời chúng sống ở trên đất mà Chúa đã ban cho tổ_phụ chúng_tôi .
ज त अपन स वग न व सस थ न स स नकर क षम करन , और एक एक क मन क ज नकर उसक च ल क अन स र उस फल द न (त ह त आदम क मन क ज नन व ल ह )
để khiến chúng kính sợ Chúa, đi theo đường lối của Chúa trọn đời chúng sống ở trên đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi.