"सम ह व भ जन" के अनुवाद वियतनामी भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-वियतनामी

कीवर्ड : Tiến Lên Tâm Điểm đồi Cách Chỉ

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

सम प ष ठ
Trang chẵn
ड म और सम
ĐiểmTâm.
सम प ष ठ श र ष स चन
Nội dung
सम और षम प ष ठ क ल ए न न श र ष स चन
Đầu trang khác giữa trang chẵn và lẻ
सम और षम प ष ठ क ल ए न न प द स चन
Chân trang khác giữa trang chẵn và lẻ
सम और षम प ष ठ क ल ए न न प द स चन
Footer khác nhau cho trang lẻ và chẵn
सम और षम प ष ठ क ल ए न न श र ष स चन
Header khác nhau cho trang lẻ và chẵn
ख य प य Name
Mất và TìmName
त र ख समयComment
Ngày và GiờComment
क ज पट म उसComment
Bố trí bàn phímComment
न टर क कन क ट ट Comment
Comment
क ज पट म उसName
Bố trí bàn phímName
र प आक रName
Name
न टर क कन क ट ट Name
Name
क ष त र यत ष Name
Quốc gia và Ngôn ngữName
त र ख सम
Ngày và Giờ
ड स कट प
Cửa sổ màn hình
सम त थ Comment
Comment
स क तक चयन
Con chạy và Phần chọn
फ न ट र ग
Phông chữ và Màu sắc
or य
Mor
श ख म ल ए
Nhánh và Hợp nhấtStencils
त ड म ल ए
Stencils
क ल सफ द
Đen trắng
म ड स ल ई
Gấp và May
ड म, सम, चल इस बत त म ऊपर क स ज त !
Điểm, Tâm, chỉ cho anh con cách lên đồi nào!
जन.
th1
आक र द श न र ध रणComment
Cỡ và HướngComment
पस द द ढ ढ ख ल Name
Dấu nhớGenericName
पस द द ढ ढ ख ल Name
Dấu nhớName
श र षक पट ट फ र म
Thanh tựa và Khung
स र फ ल डर फ इल
Mọi tập tin và thư mục
स झ फ इल फ ल डर स
Tập tin và thư mục chia sẻ
स ल र स समर थन इत
Hỗ trợ Solaris và lịch sử
र ग य जन प ष ठ
Giản đồ màu và Nền
म ड फ इल क स म
Chế độ và Kiểu tập tin
फ न ट र ग प रस ग
Giản đồ Phông chữ và Màu sắc
फ इल ख लन जन
Cách mở và lưu tập tin
त थ समय चयनक
Bộ chọn ngày và giờ
ब इट स आए गए
Byte Vào ra Ra
न कटतम आक र स क ल
Kích cỡ gần nhất rồi co dãn
न कटतम आक र क र प
Kích cỡ gần nhất rồi xén
म ड स डल स ल ई
Gấp và may Saddle
ल इन आर ट प ठ
Vẽ nét đơn và Văn bản
जन. February
Th1February