"क ल ए न ह त र थ" के अनुवाद स्लोवाक भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

! !
Hej!
. अव व
R. Awal
. उस स
R. Thaani
' अ italyprovince. kgm
L' Aquilaitalyprovince. kgm
' अ japan. kgm
Luluazaire2006. kgm
.. ? म ..
Ale ja to už zase urobiť nemôžem.
. अव व
R. Awal
. उस स
R. Thaani
Hej, hej.
Hej.
!
Hej!
!
Hej!
!
Hej!
Hej...
A. B.
!
Hej!
, द , ग ,
synov Jaalových, synov Darkonových, synov Giddélových,
ग .
Musíme prístrešie. Poď, Sean. Teraz.
AtunnelName
प प
A Cappella
Arch A
ARCH A
ब ...
Bo... Bomba?
, !
Hej! A čo ty?
ग .
Som tam čaká.
ग ट
Akregator
. म
Dirk A. Mueller
स प
Doplnkové šípky A
ब स स
Alib verzia
टName
Hard a PortName
टComment
Hard a PortComment
ग ट
Akregator
भ म ग ण
Vlastnosti role A
भ म द श य
Viditeľnosť 160 role 160 A
भ म
Zameniteľnosť 160 role 160 A
ArchA Transverse
पय प स श ध य स श ध ब च .
Prosím, najprv vyberte revíziu A alebo revízie A a B.
व व ध गण य च
Rôzne matematické symboly A
ब प ट श म स
Arabské formy na prezentáciu A
मafghanistan. kgm
Pul i Alamafghanistan. kgm
afghanistan. kgm
Sar e Polafghanistan. kgm
दiran. kgm
Sahr Kordiran. kgm
ग ट सम च
Akregator novinky
भ म म बद ...
Zmeniť názov role A...
.. म ...
A ty...