"च क त स उपकरण" के अनुवाद स्लोवाक भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-स्लोवाक

उपकरण - अनुवाद : उपकरण - अनुवाद : उपकरण - अनुवाद : उपकरण - अनुवाद : उपकरण - अनुवाद :
कीवर्ड : Vybavenie Relé Nanič Zariadenia Konečne

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

x
ह र ग नब शnetherlands. kgm
's Hertogenboschnetherlands. kgm
पहल पह
Prístup pred
.. ? म नह ..
Ale ja to už zase urobiť nemôžem.
न दर व र , य , र , बट ओ ,
slávnostné rúcha, plášte, prehodné šatky a vačky,
उपरण
Zariadenie
उपरण
Trieda zariadenia
इनप ट उपरण
Vstupné zariadenie
प रदर शन उपरण
Zobraziť zariadenie
आउटप ट उपरण
Výstupné zariadenie
उपरण
Pripojiť zariadenie
उपरण र श
Zhrnutie zariadenia
उपरण
Ponechať, ako jeFilename to uppercase
ट प उपरण
Páskové zariadenie
उपरण Comment
Monitor zariadeníComment
उपरण ज न र Comment
Informácie o zariadeniachComment
उपरण Name
Adaptér zariadeniaName
अज ञ उपरण
Neznáme zariadenie
उपरण र ट
Chyba zariadenia
उपरण प र थम
Poradie zariadení
न य रण उपरण
Ovládacie zariadenie
उपरण ज न
Informácie o zariadení
उपरण ज न
Informácie o serveri
उपरण प रब ध...
Správca zariadení...
उपरण प रब ध
Správca zariadení
उपरण न म
Názov zariadenia
उपरण व न य
Nastavenie zariadenia
र यल उपरण
Sériové zariadenie
म उन ट उपरण
Pripojiť zariadenie
अनम उन ट उपरण
Odpojiť zariadenie
ड फ ल ट उपरण
Štandardné zariadenieNAME OF TRANSLATORS
न, न, म ह न,
synov Barkosových, synov Siserových, synov Támachových,
गन म ड ट प उपरण
Nástroje pracovného prostredia GNOME
य एब भ ड रण उपरण
Úložné zariadenia USB
इथरन ट न टवर उपरण
Zariadenie siete Ethernet
व यरल न टवर उपरण
Zariadenie bezdrôtovej siete
उन न उपरण ज न
Pokročilé informácie o zariadení
उपरण ज न लग नName
Informácie o pripojených zariadeniachName
मर उपरण... Comment
Zariadenie digitálneho fotoaparátu... Comment
फ ल प उपरण... Comment
Disketová mechanika... Comment
एमओ उपरण... Comment
Zariadenie MO... Comment
ज प उपरण... Comment
Zariadenie ZIP... Comment
ऑड य उपरण फ लब Comment
Záložné audio zariadenieComment
उपरण प र ग र म ग इ टरफ
Programový interface zariadenia
टर आईड ई उपरण
Hlavné IDE zariadenie