"न च ग र गए ह " के अनुवाद स्लोवाक भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-स्लोवाक

कीवर्ड : Vyhrali Vyhrali Vrátil Zmizol Vydržte

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

x
. अव वल
R. Awal
. उस स
R. Thaani
अप अप उस क ल ल य , औ उस फ ड क ट कड क द ए
A Achiáš pochytil nové rúcho, ktoré mal na sebe, a roztrhal ho na dvanásť kusov
. अव वल क
R. Awal
. उस स
R. Thaani
तब एल अप पकड क ए ठ ल , औ जल प , तब व इध उध द भ य औ व द स थल स थल प उत
A Eliáš vezmúc svoj plášť svinul ho a uderil vodu, ktorá sa rozdelila sem i ta, a prešli obaja po suchu.
वस त , क त त य , , बट ओ ,
slávnostné rúcha, plášte, prehodné šatky a vačky,
उस एल उठ ई ज उस प थ , औ ल ट य , औ क त खड
Potom zdvihol plášť Eliášov, ktorý bol spadol s neho a vrátiac sa zastál na brehu Jordána.
व ल ज म घ मत थ , म झ म ल , उ म झ म घ यल क य श क प म झ स छ
Našli ma strážcovia, ktorí obchádzajú po meste, zbili ma, ranili ma vzali môj plášť so mňa tí, ktorí strážia múry.
त , त म कम य ट क ल ज ए थ , ए थ ?
Takže ty si chodil na štátnu výšku, čo?
उस प छ , त क ? तब व ब ल , म त त द स त अप द स क अप ओढ द , क य क त भ म छ ड व ल क ट म ब
Na to riekol Požehnaná si ty Hospodinovi, moja dcéro! Teraz naposledy si dokázala ešte väčšiu zbožnosť ako tam prv, že si neišla za mládencami, ani za chudobnými ani za bohatými.
म य ब म य शल म स कलक थ , क श ल ब स अ ब , ओढ ए म उस स म ल औ क वल व म द म थ
A stalo sa v tom čase, keď vyšiel Jeroboám z Jeruzalema, že ho našiel Achiáš Silonský, prorok, na ceste, ktorý bol zahalený do nového rúcha, a boli len sami dvaja na poli.
ए त ज छ ड ज ए
Ak neodídete, bude to totálna vojna.
एल अप स ढ प , औ ज क फ क द व खड आ फ एक शब द उस स ई द य , क एल क य क म?
A stalo sa, keď to počul Eliáš, že zavinul svoju tvár do svojho plášťa a vyjdúc stál pri otvore jaskyne, a hľa, prišiel k nemu nejaký hlas, ktorý hovoril Čo tu robíš, Eliášu?
तब ब अज , ज त ओढ उस फ ल क थ म भ ल औ जब उस उस थ म भ तब उस प ए ज पक उसक उठ द य फ
A tak prišla ku svojej svokre, ktorá jej riekla Čo je s tebou, moja dcéro? A porozprávala jej všetko, čo jej učinil ten muž.
कल व जल ए, औ जड पकड स स ख
ale keď vyšlo slnce, vyhorely a preto, že nemaly koreňa, vyschly.
य श उस स क , त प त
A keď odpovedal, že od cudzích, riekol mu Ježiš Tak tedy ich synovia sú slobodní.
ख स स तक क भ क छ आ यत , क वल ट औ क ड क म सड ए घ व दब य ए, ए, त ल ल म य
Od spodku nohy až po vrch hlavy neni na ňom celého miesta zdravého všetko je samá rana, modrina a hnisavá rana otvorená rany neboly vytlačené ani obviazané ani na úľavu obmäkčené olejom.
कठ य ज बढ थ , इस क ण व म
Ale pšenica a tenkeľ neboly zbité, pretože boly pozdné.
क ल ल औ ऊधम स भ ? त झ म ज म त तलव स औ लड ई म म
Ty, mesto, plné hrmotu a ruchu, nádherné, veselé mesto rozpustilé! Tvoji pobití nie sú pobití mečom ani nepomreli v boji.
क स त ट औ क क त ट क उठ ए ए थ ?
Ani na tých sedem chlebov tých štyroch tisícov a koľko pletencov ste sobrali?
क य जक तलव स म ए, औक व धव ए प ई
Jeho kňazi padli od meča, a jeho vdovy neplakaly.
त म द म द क म ल ल य , म ष य क द स
Kúpení ste za drahú cenu. Nebuďte sluhami ľudí!
म ज त ए, म ज त ए, म ज त ए!
Vyhrali, vyhrali, vyhrali!
भ इय , अप ब ल ए ज क त स , क क अ त ज ञ , औ त स म थ , औ त क ल ब ल ए
Lebo veď vidíte svoje povolanie, bratia, že nie mnoho múdrych podľa tela, nie mnoho mocných, nie mnoho urodzených je medzi vami zachránených.
थक पड व ढक ल द ए ए, औ उठ सक
Nech neprijde na mňa noha pýchy, a ruka bezbožných nech ma nezaženie!
क द जल म ड ब ए उ म स एक भ
A tak pokryly vody ich protivníkov nezostal z nich ani jeden.
ए फ इल क त ल ब द क , ज सस अ य उ ध त सक
Zamkne vybrané súbory, takže ich ostatní nemôžu upraviť
प ष ठ
Stránok von
ब इट स
Odoslaných bajtov
ब इट स
odoslaných bajtov
प क ट स
odoslaných paketov
व ज क म प
odoslaných vjcomp
व ज क
odoslaných vjunc
ब इट स
Bytov von
समझ ए?
Je to jasné?
क य
Hotovo.
पकड ए!
MÁM ŤA!
समझ ए!
Jasné!
जब क उत , त उ क एल क आ, औ उस मछल ई, औ ट द ख
A jako vyšli na zem, videli rozloženú vatru uhlia a rybu, položenú na ňom, aj chlieb.
, ,
Nie, to nie.
ब म बड थ , औ जब स ल म जव क द ख , क य तब उस उसक य स फ क घ क सब क म प म ख य ठ
A ten istý muž Jeroboám bol človek udatný a mocný. Preto, keď videl Šalamún mládenca, že robí prácu, jako treba, ustanovil ho nad všetkou ťažkou robotou domu Jozefovho.
व य श क क इफ क प स स क ल क ल ए औ क समय थ , प त व आप क ल क भ त ए त क अश द ध त फस ख सक
A tak odviedli Ježiša od Kaifáša do prätória, a bolo ráno. Ale oni nevošli do prätória, aby sa nepoškvrnili, ale aby jedli baránka.
उस प अब त म भ क छ व पत त द खक त म ड
Lebo vy ste ním teraz, takým potokom vidíte strašnú vec a bojíte sa.