"प रक र य क ट" के अनुवाद स्लोवाक भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : कर र य क ट ?

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

Baht
ZNorth, the direction
Z
मश जब ल, स द ,
Mešezabel, Cádok, Jaddua,
. अव वल
R. Awal
. उस स न
R. Thaani
.. ? म नह त ..
Ale ja to už zase urobiť nemôžem.
. अव वल
R. Awal
. उस स न
R. Thaani
म ग ल न स ल अ च ल न chile. kgm
Magallanes y la Antártica Chilenachile. kgm
द स न त न औ न त न स उत न न ह आ
a Jojada splodil Jonátana, a Jonatán splodil Jadduu.
एनव ड च त स थ ओ नज एल डव त व अन
Optimalizovaná hardvérová akcelerácia OpenGL na grafických kartách NVidia
ब म त म न चल द
a že Jakob poslúchol svojho otca a svoju matku a išiel do Pádan arama,
त त अन स वग न व सस थ न म स उन थन औ ग ड ग ड ह स नन औ उन न ,
vyslyš na nebesiach, na pevnom mieste svojho bývania, ich modlitbu a ich pokornú prosbu a učiň ich súd
म स आन श च त म श व न द स उस शन द आश ष द
A Bôh sa zase ukázal Jakobovi, keď prišiel z Pádan arama, a požehnal ho.
म म अन न न बत एल वह अन म म ल ब न ह ल न
Zober sa, idi do Pádan arama, do domu Betuela, otca svojej matky, a odtiaľ si vezmi ženu, z dcér Lábana, brata svojej matky.
अह ह न अन उस नई च ल ल , औ उस फ ड द ए
A Achiáš pochytil nové rúcho, ktoré mal na sebe, a roztrhal ho na dvanásť kusov
जब उत , त उन ह न एल आग, औ उस मछल ख ह ई, औ द ख
A jako vyšli na zem, videli rozloženú vatru uhlia a rybu, položenú na ňom, aj chlieb.
तब उस द खन वह आग द ड ग ल चढ ग , वह उस म ग स ज न व ल थ
A predbehol napred a vyšiel na planý fík, aby ho videl, lebo tade mal ísť.
उस न भ तव ल आ गन गढ ह ए त थ त न , औ त द वद लग बन
A vystavil vnútorný dvor tri rady stĺpov z tesaného kameňa a jeden rad tesaných stĺpov cedrových.
उस म त न त थ ह , औ त नई ल ह औ इन ल गत जभवन म स द ज ए
Tri rady bude veľkých kameňov a rad nového dreva, a náklad sa dá z domu kráľovho.
इसह न च ल स व , ज व स , अ म बत एल , औ म ल ब न बह न भ , ब ह ल
A Izákovi bolo štyridsať rokov, keď si vzal Rebeku, dcéru Aramejca Betuela z Pádan arama, sestru Aramejca Lábana, za ženu.
ब ज म स आ थ , स न न द श म नग शल ष म स ह च नग स म हन ड खड
A tak prišiel Jakob bez nehody a v pokoji k mestu Sichemu, ktoré je v zemi Kanaána, keď bol prišiel z Pádan arama, a táboril pred mestom.
उस न एल उठ ई ज उस स ग थ , औ वह ल , औ दन खड ह आ
Potom zdvihol plášť Eliášov, ktorý bol spadol s neho a vrátiac sa zastál na brehu Jordána.
ल आ ल न ड ज ल थ अ थ त ग द, औ आश ह ए, ज उस स म म उत न न ह ए
A synovia Zilfy, dievky Leinej Gád a Aser. Toto sú synovia Jakobovi, ktorí sa mu narodili v Pádan arame.
व ल ज नग म घ मत थ , म झ म ल , उन ह न म झ म शहन ह ओ न म म झ स छ न ल
Našli ma strážcovia, ktorí obchádzajú po meste, zbili ma, ranili ma vzali môj plášť so mňa tí, ktorí strážia múry.
जब शल म म ह च , त ल स त औ च न उन स आनन द स थ म ल , औ उन ह न बत म श व न उन स थ ह ए थ
A keď prišli do Jeruzalema, boli prijatí od sboru aj od apoštolov aj od starších a zvestovali, čo všetko učinil s nimi Bôh.
वह स वह स व न न ल त उत उस ख न ह च ग नग मनश श स व न बस ह वह ए ठह
A hranica sostupuje k potoku Kána, na juh toho potoka. Tie mestá patria Efraimovi a sú medzi mestami Manassesovými. A hranica Manassesova je od severa toho potoka a vychádza k moru.
ज तन श ओ वह म म इ धन ढ ह ग थ , सब न न म अ त इसह स ज न मनस स , स थ ल ग
a hnal všetok svoj dobytok a všetok svoj nadobudnutý majetok, ktorého nadobudol, svoj kúpený dobytok, ktorého nadobudol v Pádan arame, aby išiel k Izákovi, svojmu otcovi, do zeme Kanaána.
ज तन श ओ वह म म इ धन ढ ह ग थ , सब न न म अ त इसह स ज न मनस स , स थ ल ग
Vtedy povieš Tvojho služobníkov, Jakobov. Je to dar, poslaný môjmu pánovi Ezavovi. A hľa, i sám ide za nami.
ज त अन स वग न व सस थ न स स न षम न , औ मन ज न उस च ल अन स उस फल द न (त ह त आदम मन ज नन व ल ह )
aby sa ťa báli a chodili po tvojich cestách po všetky dni, ktoré budú žiť na tvári zeme, ktorú si dal našim otcom.
इसह व द , औ वह म बत एल उस ल ब न स चल , ज ब औ एस व म त भ ई थ
A tak poslal Izák Jakoba, a išiel do Pádan arama k Lábanovi, synovi Betuela Aramejského, bratovi Rebeky, matky Jakobovej a Ezavovej.
तब एल ह न अन च ए ठ ल , औ जल , तब वह इध उध द भ ग ह ग व द न स थल ह स थल उत गए
A Eliáš vezmúc svoj plášť svinul ho a uderil vodu, ktorá sa rozdelila sem i ta, a prešli obaja po suchu.
उस न छ , त न ह ? तब वह ब ल , म त त द स त ह त अन द स न च ओढ द , त हम भ म छ ड न व ल म ब ह
Na to riekol Požehnaná si ty Hospodinovi, moja dcéro! Teraz naposledy si dokázala ešte väčšiu zbožnosť ako tam prv, že si neišla za mládencami, ani za chudobnými ani za bohatými.
उन ह द न म ब म शल म स न ह थ , श ल ब स अह ह नब , नई च ओढ ह ए म उस स म ल औ वल व ह द न म द न म थ
A stalo sa v tom čase, keď vyšiel Jeroboám z Jeruzalema, že ho našiel Achiáš Silonský, prorok, na ceste, ktorý bol zahalený do nového rúcha, a boli len sami dvaja na poli.
ह स नत ह एल ह न अन म ह च स ढ , औ ब ह ग फ द व खड ह आ फ शब द उस स न ई द , ह एल ह त म?
A stalo sa, keď to počul Eliáš, že zavinul svoju tvár do svojho plášťa a vyjdúc stál pri otvore jaskyne, a hľa, prišiel k nemu nejaký hlas, ktorý hovoril Čo tu robíš, Eliášu?
तब ब अज न ह , ज च त ओढ ह उस फ ल थ म भ ल औ जब उस न उस थ म भ तब उस न छ न ए ज न उस उठ द वह नग म चल गई
A tak prišla ku svojej svokre, ktorá jej riekla Čo je s tebou, moja dcéro? A porozprávala jej všetko, čo jej učinil ten muž.