"प रभ र " के अनुवाद स्लोवाक भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : भर ?

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

ZNorth, the direction
Z
. अव वल
R. Awal
. उस स न
R. Thaani
. अव वल क
R. Awal
. उस स न क
R. Thaani
य क ब म त त क म नक म क चल द य
a že Jakob poslúchol svojho otca a svoju matku a išiel do Pádan arama,
य क ब क म स आन क श च त म श व न द स उसक द शन द क आश ष द
A Bôh sa zase ukázal Jakobovi, keď prišiel z Pádan arama, a požehnal ho.
म म अन न न बत एल क घ ज क वह अन म म ल ब न क एक ब ट क ब य ह ल न
Zober sa, idi do Pádan arama, do domu Betuela, otca svojej matky, a odtiaľ si vezmi ženu, z dcér Lábana, brata svojej matky.
अह य ह न अन उस नई च क ल ल य , औ उस फ ड कह ट कड क द ए
A Achiáš pochytil nové rúcho, ktoré mal na sebe, a roztrhal ho na dvanásť kusov
जब क न उत , त उन ह न क एल क आग, औ उस मछल ख ह ई, औ ट द ख
A jako vyšli na zem, videli rozloženú vatru uhlia a rybu, položenú na ňom, aj chlieb.
उस न भ तव ल आ गन क घ क गढ ह ए त थ क त न , औ एक त द वद क कड य लग क बन य
A vystavil vnútorný dvor tri rady stĺpov z tesaného kameňa a jeden rad tesaných stĺpov cedrových.
उस म त न त थ क ह , औ एक त नई लकड क ह औ इनक ल गत जभवन म स द ज ए
Tri rady bude veľkých kameňov a rad nového dreva, a náklad sa dá z domu kráľovho.
इसह क न च ल स व ष क ह क बक क , ज म क व स , अ म बत एल क ब ट , औ म ल ब न क बह न भ , ब य ह ल य
A Izákovi bolo štyridsať rokov, keď si vzal Rebeku, dcéru Aramejca Betuela z Pádan arama, sestru Aramejca Lábana, za ženu.
य क ब ज म स आय थ , स कन न द श क शक म नग स क शल क ष म स ह चक नग क स म हन ड खड क ए
A tak prišiel Jakob bez nehody a v pokoji k mestu Sichemu, ktoré je v zemi Kanaána, keď bol prišiel z Pádan arama, a táboril pred mestom.
उस न एल य ह क च उठ ई ज उस स ग थ , औ वह ल ट गय , औदन क त खड ह आ
Potom zdvihol plášť Eliášov, ktorý bol spadol s neho a vrátiac sa zastál na brehu Jordána.
ल आ क ल न ड ज ल य थ अ थ त ग द, औ आश य क ब क य ह ह ए, ज उस स म म उत न न ह ए
A synovia Zilfy, dievky Leinej Gád a Aser. Toto sú synovia Jakobovi, ktorí sa mu narodili v Pádan arame.
व ल ज नग म घ मत थ , म झ म ल , उन ह न म झ म घ यल क य शहन ह क ओ न म म झ स छ न ल
Našli ma strážcovia, ktorí obchádzajú po meste, zbili ma, ranili ma vzali môj plášť so mňa tí, ktorí strážia múry.
ज तन श ओ क वह म म इकट ठ कक धन ढय ह गय थ , सब क कन न म अ त इसह क क स ज न क मनस स , स थ ल गय
a hnal všetok svoj dobytok a všetok svoj nadobudnutý majetok, ktorého nadobudol, svoj kúpený dobytok, ktorého nadobudol v Pádan arame, aby išiel k Izákovi, svojmu otcovi, do zeme Kanaána.
ज तन श ओ क वह म म इकट ठ कक धन ढय ह गय थ , सब क कन न म अ त इसह क क स ज न क मनस स , स थ ल गय
Vtedy povieš Tvojho služobníkov, Jakobov. Je to dar, poslaný môjmu pánovi Ezavovi. A hľa, i sám ide za nami.
इसह क न य क ब क व द क य , औ वह म क अ म बत एल क उस ल ब न क स चल , ज य क ब औ एस व क म त बक क भ ई थ
A tak poslal Izák Jakoba, a išiel do Pádan arama k Lábanovi, synovi Betuela Aramejského, bratovi Rebeky, matky Jakobovej a Ezavovej.
तब एल य ह न अन च कड क ए ठ ल , औ जल , तब वह इध उध द भ ग ह गय औ व द न स थल ह स थल उत गए
A Eliáš vezmúc svoj plášť svinul ho a uderil vodu, ktorá sa rozdelila sem i ta, a prešli obaja po suchu.
उस न छ , त क न ह ? तब वह ब ल , म त त द स त ह त अन द स क अन च ओढ द , क य क त हम भ म छ ड न व ल क ट म ब ह
Na to riekol Požehnaná si ty Hospodinovi, moja dcéro! Teraz naposledy si dokázala ešte väčšiu zbožnosť ako tam prv, že si neišla za mládencami, ani za chudobnými ani za bohatými.
उन ह द न म य ब म य शल म स न कलकह थ , क श ल ब स अह य ह नब , नई च ओढ ह ए म उस स म ल औ क वल व ह द न म द न म थ
A stalo sa v tom čase, keď vyšiel Jeroboám z Jeruzalema, že ho našiel Achiáš Silonský, prorok, na ceste, ktorý bol zahalený do nového rúcha, a boli len sami dvaja na poli.
यह स नत ह एल य ह न अन म ह च स ढ , औ ब ह ज क ग फ क द व खड ह आ फ एक शब द उस स न ई द य , क ह एल य ह त यह क य क म?
A stalo sa, keď to počul Eliáš, že zavinul svoju tvár do svojho plášťa a vyjdúc stál pri otvore jaskyne, a hľa, prišiel k nemu nejaký hlas, ktorý hovoril Čo tu robíš, Eliášu?
तब ब अज न कह , ज च त ओढ ह उस फ ल क थ म भ ल औ जब उस न उस थ म भ तब उस न छ न ए ज न उसक उठ द य फ वह नग म चल गई
A tak prišla ku svojej svokre, ktorá jej riekla Čo je s tebou, moja dcéro? A porozprávala jej všetko, čo jej učinil ten muž.