"मध यस थत क द यर " के अनुवाद स्लोवाक भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : मध यस थित क द यार ?

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

.. ? म नह र सत ..
Ale ja to už zase urobiť nemôžem.
ओर ज नलName
OriginálName
ह इस ट
Roseta
ह गworld. kgm
Haagnew zealand. kgm
थ र मस यर
Traja mušketieri
र यल ग र ड!
Kráľovská stráž!
ल पल म स ग र न न र य तथ स त र ज ट न र spain. kgm
Las Palmas de Gran Canaria a Santa Cruz de Tenerifespain. kgm
व ल औ व स प
Will O The Wisp
आल व ब फ स टQuery
AllTheWeb fastQuery
ल बफर स स टम
Perfektný buffer systém
न र त स न त न रcolombia. kgm
Norte de Santandercolombia. kgm
स ट आग य ब cuba. kgm
Santiago de Cubacuba. kgm
ब उच र न france. kgm
Bouches du Rhônefrance. kgm
र स france. kgm
Corse du Sudfrance. kgm
' ओरfrance. kgm
Côte d' Orfrance. kgm
ट स आर मरfrance. kgm
Côtes d' Armorfrance. kgm
म ट म र सनfrance. kgm
Mont de Marsanfrance. kgm
ट र ट र ब लफ र तfrance. kgm
Territoire de Belfortfrance. kgm
ह तस स इन france. kgm
Hauts de Seinefrance. kgm
वल म र न france. kgm
Val de Marnefrance. kgm
वल ' ओइस france. kgm
Val d' Oisefrance. kgm
प र ट सhaiti. kgm
Port de Paixhaiti. kgm
व ल ' आओस त italy. kgm
Údolie Aostyitaly. kgm
स ट आग व र ग आसpanama. kgm
Santiago de Veraguaspanama. kgm
य सperu. kgm
Madre de Diosperu. kgm
स र प स peru. kgm
Cerro de Pascoperu. kgm
स ट आग म प स ट ल spain. kgm
Santiago de Compostelaspain. kgm
ल बफर स स टम
Fantastický systém medzipamätí
ह ल य च स न स त र
Helio Chissini de Castro
ड ऑफ ड ड
Deň mŕtvych
स न म ग ल म नarmenia. kgm
San Miguel de Tucumánarmenia. kgm
इसल ल ज व न त cuba. kgm
Isla de la Juventudcuba. kgm
स उ ल हब न cuba. kgm
Ciudad de La Habanacuba. kgm
ट र य ल स त न सcuba. kgm
Victoria de Las Tunascuba. kgm
प य र त फ र स स ओर ल न ecuador. kgm
Puerto Francisco de Orellanaecuador. kgm
आल प स ह उत प र व न सfrance. kgm
Alpes de Haute Provencefrance. kgm
इल स ल ब ह य honduras. kgm
Islas de la Bahíahonduras. kgm
स ट इ व स ट प त र?
Syn Chladnobrva Obrovského?
ड न ट च ज ह स ट न म
KDontChangeTheHostName
न य , फ र मर य ग स ल व र पब ल ऑफ
Macedónsko, Bývala Juhoslavska Republika
एनव ड य च त र र ड स थ ओप नज एल ह र डव यर त वरण अन
Optimalizovaná hardvérová akcelerácia OpenGL na grafických kartách NVidia
प डज न अ तर ज ल स श आफ र ड प लग न
Zásuvný modul Off the Record pre internetový komunikačný program Pidgin
प डज न ह त आफ र ड स श प लग न
Zásuvný modul Off the Record pre Pidgin
ब ट! म ल तथ फ ल डर स ट र चर आय त
Import The Bail Mails a štruktúry priečinkov
फ र म प ल ग स म लन ज ऊ ग
Potom by som ísť do Pale King.