"रस स ब र क ट" के अनुवाद स्लोवाक भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-स्लोवाक

रस - अनुवाद :
कीवर्ड : Džús Povýšeneckými Rečami Takými

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

Baht
B
ल त न व
Latinka rozšírené B
त ग न शnetherlands. kgm
's Hertogenboschnetherlands. kgm
पहल पह च
Prístup pred
. अव वल
R. Awal
. उ
R. Thaani
.. ? म नह त ..
Ale ja to už zase urobiť nemôžem.
. अव वल
R. Awal
. उ
R. Thaani
यह , ह .
Daj si džús.
फ द , म गध .
Serem ti na to.
ह , ड प पन द आ न .
Dobre, prestaň s takými povýšeneckými rečami.
न त न, न त न, त म ह न त न,
synov Barkosových, synov Siserových, synov Támachových,
एनव ड य च त थ ओप नज एल डव य त व अन
Optimalizovaná hardvérová akcelerácia OpenGL na grafických kartách NVidia
वल जनल प प म त म ह प न ल ए प य प त थ .
Mohol by som vám častejšie než medzi väzňami.
य न त न न द ऊद व च न ध , वह उ अपन प प य त थ
A Jonatán učinil spolu s Dávidom smluvu, pretože ho miloval ako svoju vlastnú dušu.
व प न ह न प भ फलत ह ग , औ लहलह त ह ग ,
Tí, ktorí sú zasadení v dome Hospodinovom, budú kvitnúť vo dvoroch nášho Boha.
नग ण ड म द ख द गए, औ ण ड म इतन ल ह न घ ड लग म त पह च , औ ह गय
A lis bol šliapaný vonku za mestom, a z lisu vyšla krv, ktorá sahala až po úzdu koňom na tisíc šesťsto štádií čiže honov.
फ द ल . द त, वह अपन प ल म ए आध ख .
Liečivá esencia, pomôže ti aj s tím čo máš v nohaviciach.
अप अह य ह न अपन उ नई च ल ल य , औ फ ड द ए
A Achiáš pochytil nové rúcho, ktoré mal na sebe, a roztrhal ho na dvanásť kusov
उत , त उन ह न एल आग, औ मछल ख ह ई, औ द ख
A jako vyšli na zem, videli rozloženú vatru uhlia a rybu, položenú na ňom, aj chlieb.
थ हम ज व श व त ह , तन मह न ह , भ व अन
a čo tá nesmierna veľkosť jeho moci, vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia sily jeho vlády.
द खन ल य वह आग द ड ग ल प ड प चढ गय , वह उ ज न व ल थ
A predbehol napred a vyšiel na planý fík, aby ho videl, lebo tade mal ísť.
न भ तव ल आ गन गढ ह ए पत थ त न , औत द वद ड य लग न य
A vystavil vnútorný dvor tri rady stĺpov z tesaného kameňa a jeden rad tesaných stĺpov cedrových.
म त न पत थ ह , औत नई ल ह औ इन ल गत जभवन म द ज ए
Tri rady bude veľkých kameňov a rad nového dreva, a náklad sa dá z domu kráľovho.
न एल य ह उठ ई ज उ थ , औ वह ल गय , औदन खड ह आ
Potom zdvihol plášť Eliášov, ktorý bol spadol s neho a vrátiac sa zastál na brehu Jordána.
म त म हत ह , म श व ज य न आए त म द ख भ न प ऊ ग
Lebo hovorím vám, že odteraz už nebudem nikdy piť z plodu viniča, dokiaľ neprijde kráľovstvo Božie.
व य त प ध न अध अध न ई अध नह , ज पम श व न ह औ ज अध ह , व पम श व ठह ए ह ए ह
Každá duša nech sa podriaďuje vrchnostiam, ktoré jako také majú vyššiu moc lebo nieto vrchnosti krome od Boha, a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha,
पह व ल ज नग म घ मत थ , म झ म ल , उन ह न म झ म घ यल य शहपन ह पह ओ न म म झ छ न ल
Našli ma strážcovia, ktorí obchádzajú po meste, zbili ma, ranili ma vzali môj plášť so mňa tí, ktorí strážia múry.
अपन ख त उपज औ फल छ म झ द न म व लम न अपन पह ल ठ म झ द न
Z hojnosti svojho obilia ani zo svojich tekutín neomeškáš doniesť prvotiny. Prvorodeného zo svojich synov dáš mne.
भल त यह ह , त न म ख ए, औ न द ख प ए, न औ छ ऐ , ज भ ई ठ ख ए
Dobre je nejesť mäsa ani nepiť vína ani nerobiť ničoho, na čom sa uráža tvoj brat alebo pohoršuje alebo čím slabne.
शल म म पह च , त य औ त औ च न उन आनन द थ म ल , औ उन ह न त य म श व न उन थ ह ए थ
A keď prišli do Jeruzalema, boli prijatí od sboru aj od apoštolov aj od starších a zvestovali, čo všetko učinil s nimi Bôh.
ठत औ छ प ह ए थ न म त त ज ख त , औ घ ण त व त ओ अपन तन म खत
ktorí sedávajú v hroboch a nocúvajú na tajných miestach ktorí jedia sviňské mäso a majú nadrobené hnusoby vo svojich nádobách
म त म हत ह , द ख द न त भ न प ऊ ग , जम श व ज य म नय न प ऊ
Ameň vám hovorím, že už viac nikdy nebudem piť z plodu viniča, až do toho dňa, keď ho budem piť nový v kráľovstve Božom.
यह व द त न न अश श छ वन म ए ल ख पच हज ल ग उठ त य द ख ल थ ह ल थ पड ह
Potom vyšiel anjel Hospodinov a pobil v assýrskom tábore sto osemdesiatpäť tisíc. A keď vstali skoro ráno, videli, že hľa, všetci boli mŕtvolami.
म त झ अपन म त ल चलत , औ वह म झ ख त , औ म त झ म ल म ल ह आ द खमघ , औ अपन अन प ल त
Pojala by som ťa a doviedla by som ťa do domu svojej matky vyučoval by si ma, a ja by som ti dala piť z voňavého vína korenného, z nového vína sladkého zo svojich granátových jabĺk.
म त म हत ह , द ख यह द न त भ न प ऊ ग , ज त म ह थ अपन प त ज य म नय न प ऊ
Ale hovorím vám, že odteraz nebudem nikdy piť z tohoto plodu viniča, až do toho dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.
एल य ह न अपन च ए ठ ल , औ जल प , त वह इध उध द भ ग ह गय औ व द न थल ह थल प उत गए
A Eliáš vezmúc svoj plášť svinul ho a uderil vodu, ktorá sa rozdelila sem i ta, a prešli obaja po suchu.
वह फ गल ल न म आय , जह उ न प न द ख न य थ औ मच थ ज प त नह म म
A tedy zase prišiel Ježiš do Galilejskej Kány, kde bol učinil z vody víno. A bol nejaký kráľovský úradník, ktorého syn bol nemocný v Kafarnaume.
गद त न प थ व प अपन ह आ ड ल , औ प थ व द ख लत फल , अपन पम श व ण ड म ड ल द य
A anjel hodil svoj srp na zem a orezal vinicu zeme a hodil do veľkého lisu hnevu Božieho.
न प छ , त न ह ? त वह ल , म त त त ह त अपन द अपन च ओढ द , त हम भ म छ ड न व ल
Na to riekol Požehnaná si ty Hospodinovi, moja dcéro! Teraz naposledy si dokázala ešte väčšiu zbožnosť ako tam prv, že si neišla za mládencami, ani za chudobnými ani za bohatými.
उन ह द न म य म य शल म ह थ , श ल अह य ह न , नई च ओढ ह ए म ग प म ल औ वल व ह द न म द न म थ
A stalo sa v tom čase, keď vyšiel Jeroboám z Jeruzalema, že ho našiel Achiáš Silonský, prorok, na ceste, ktorý bol zahalený do nového rúcha, a boli len sami dvaja na poli.
यह नत ह एल य ह न अपन म ह च ढ प , औ ग फ द व खड ह आ फ द उ न ई द य , ह एल य ह त यह म?
A stalo sa, keď to počul Eliáš, že zavinul svoju tvár do svojho plášťa a vyjdúc stál pri otvore jaskyne, a hľa, prišiel k nemu nejaký hlas, ktorý hovoril Čo tu robíš, Eliášu?
ल य त ल व य ह, त म उ उत तम उत तम भ ग उठ द , त यह त म ह ल य खल ह न म अन न, औ ण ड त ल य ग न ज एग
A povieš im Keď budete obetovať v obeť pozdvihnutia to najlepšie z toho, bude sa to počítať Levitom ako úroda humna a jako úroda preša.