"स र फ स थ" के अनुवाद स्लोवाक भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

त ग नब शnetherlands. kgm
's Hertogenboschnetherlands. kgm
पहल पह च
Prístup pred
बक न त न, न त न, त म ह क न त न,
synov Barkosových, synov Siserových, synov Támachových,
. अव वल
R. Awal
. उ
R. Thaani
हम ज व श व त ह , क तन मह न ह , क शक त क प भ व क उ य क अन
a čo tá nesmierna veľkosť jeho moci, vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia sily jeho vlády.
. अव वल क
R. Awal
. उ न क
R. Thaani
एक व यक त प ध न अध क य क अध न ह क य क क ई अध क नह , ज पम श व क ओ न ह औ ज अध क ह , व पम श व क ठह ए ह ए ह
Každá duša nech sa podriaďuje vrchnostiam, ktoré jako také majú vyššiu moc lebo nieto vrchnosti krome od Boha, a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha,
ग ब न म ग ब न क प त य एल हत , ज क पत न क न म म क
A v Gibeone bývali otec Gibeona, Jehiel, a meno jeho ženy bolo Maacha
अब ह इ एल क पम श व यह व ज वचन त न अपन द द ऊद क द य , वह व च क य ज ए
Lebo či naozaj bude bývať Bôh s človekom na zemi?! Veď hľa, nebesia a nebesia nebies ťa neobsiahnu a čo potom tento dom, ktorý som vystavil!
अप अह य ह न अपन उ नई च क ल ल य , औ ड कह ट कड क द ए
A Achiáš pochytil nové rúcho, ktoré mal na sebe, a roztrhal ho na dvanásť kusov
क क नग म एक न य य हत ज न पम श व न क मन ष य क पव ह क
Bol vraj v istom meste nejaký sudca, ktorý sa Boha nebál a človeka nehanbil.
जब क न उत , त उन ह न क एल क आग, औ मछल ख ह ई, औ ट द ख
A jako vyšli na zem, videli rozloženú vatru uhlia a rybu, položenú na ňom, aj chlieb.
उनक म हन क म ग उत त क ठ य क म उनक लम ब ई च ड ई ब न क ढ ग उनक द व
A cesta viedla popred ne. Podobné boly komorám, ktoré boly smerom na sever, a to čo do ich dĺžky i čo do ich šírky, a tak aj všetky ich východy jednaké boly i čo do ich spôsobu i čo do ich dvier.
न भ तव ल आ गन क घ क गढ ह ए पत क त न , औ एक पत द वद क कड य लग क बन य
A vystavil vnútorný dvor tri rady stĺpov z tesaného kameňa a jeden rad tesaných stĺpov cedrových.
म त न पत क ह , औ एक पत नई लकड क ह औ इनक ल गत जभवन म द ज ए
Tri rady bude veľkých kameňov a rad nového dreva, a náklad sa dá z domu kráľovho.
न एल य ह क च उठ ई ज उ , औ वह ल ट गय , औदन क त खड ह आ
Potom zdvihol plášť Eliášov, ktorý bol spadol s neho a vrátiac sa zastál na brehu Jordána.
पह व ल ज नग म घ मत , म झ म ल , उन ह न म झ म घ यल क य शहपन ह क पह ओ न म म झ छ न ल
Našli ma strážcovia, ktorí obchádzajú po meste, zbili ma, ranili ma vzali môj plášť so mňa tí, ktorí strážia múry.
इतन म अबश ल म भ ग गय औ ज जव न पह द त न आ ख उठ क द ख , क प छ क ओ पह ड क प क म बह त ल ग चल आ ह ह
A Absalom utiekol. A keď pozdvihol mládenec strážca svoje oči, videl, že hľa, ide mnoho ľudu od cesty, ležiacej za ním, od stráne vrchu.
जब वह गल ल म , त य उक प छ ह ल त व टहल क य क भ बह त , ज उ शल म म आई
ktoré aj vtedy, keď bol v Galilei, chodily za ním a posluhovaly mu, a mnohé iné, ktoré s ním boly prišly hore do Jeruzalema.
तब एल य ह न अपन च पकड क ए ठ ल , औ जल प , तब वह इध उध द भ ग ह गय औ व द न ल ह ल प उत गए
A Eliáš vezmúc svoj plášť svinul ho a uderil vodu, ktorá sa rozdelila sem i ta, a prešli obaja po suchu.
न प छ , त क न ह ? तब वह ब ल , म त त त ह त अपन द क अपन च ओढ द , क य क त हम भ म छ ड न व ल क ट म ब ह
Na to riekol Požehnaná si ty Hospodinovi, moja dcéro! Teraz naposledy si dokázala ešte väčšiu zbožnosť ako tam prv, že si neišla za mládencami, ani za chudobnými ani za bohatými.
उन ह द न म य ब म य शल म न कलक , क श ल ब अह य ह नब , नई च ओढ ह ए म ग प म ल औ क वल व ह द न म द न म
A stalo sa v tom čase, keď vyšiel Jeroboám z Jeruzalema, že ho našiel Achiáš Silonský, prorok, na ceste, ktorý bol zahalený do nového rúcha, a boli len sami dvaja na poli.
यह नत ह एल य ह न अपन म ह च ढ प , औ ब ह ज क क द व खड ह आ एक शब द उ न ई द य , क ह एल य ह त यह क य क म?
A stalo sa, keď to počul Eliáš, že zavinul svoju tvár do svojho plášťa a vyjdúc stál pri otvore jaskyne, a hľa, prišiel k nemu nejaký hlas, ktorý hovoril Čo tu robíš, Eliášu?
तब ब अज न कह , ज च त ओढ ह उ ल क म भ ल औ जब उ न उ म भ तब उ न छ नप ए ज न पकक उठ द य वह नग म चल गई
A tak prišla ku svojej svokre, ktorá jej riekla Čo je s tebou, moja dcéro? A porozprávala jej všetko, čo jej učinil ten muž.