"ख त न ल ब" के अनुवाद स्लोवेनियाई भाषा को:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

B
...
Opravičujem se...
व स
Razširjena latinica B
म क य गय थ
Jaz tudi.
' अक italyprovince. kgm
L' Aquilaitalyprovince. kgm
' अक japan. kgm
L' Aquilancamerica. kgm
' अक france. kgm
L' Aquilafrance. kgm
क स , दक क स , ग क स ,
sinovi Jaalovi, sinovi Darkonovi, sinovi, Gidelovi,
सह वह ह ज एग .
Dobro, moramo v zaklonišče. Greva, Sean.
सह वह ह ज एग .
Takoj pridem.
यह व य कह ह , ध द म अप ध द पर घमणड कर , व र अप व र पर, अप पर घमणड कर
Tako pravi GOSPOD Ne hvali se modri z modrostjo svojo, in ne hvali se mogočni z mogočnostjo svojo, tudi ne bogati z bogastvom svojim
क स ड क य द कर ह .
Naj odpokličejo Sedmo floto.
म अच छ रह स अप क र ध और अप ह .
tudi jaz sem preklet.
आप अ यथ ज य म झ द ह , और ह क य ?
Če me boste kako drugače živcirali in jezili, uganite, kaj bo.
क स , गहर क स , र य ह क स ,
sinovi Gidelovi, sinovi Gaharjevi, sinovi Reajevi,
क स , दर क क स , ग क स ,
sinovi Jaalovi, sinovi Darkonovi, sinovi Gidelovi,
क स , ग क स , गहर क स ,
sinovi Hananovi, sinovi Gidelovi, sinovi Gaharjevi,
और म टर Icelandair. ह , ग रह ह ,.
Oprosti, vendar zjutraj greš na letalo za Ottawo.
और र आ क प र , ह र और म क ए और यह क प ह आ
In sinova Berijeva Heber in Malkiel, ki je bil oče Birzavita.
उस एक म ट क ए छ ड द . म य श क ह थ म ह .
Mama je v Jezusovih rokah.
फ र प प स और म थ म और महस , हफ क प र य क और
Filip in Bartolomej Tomaž in Matevž, cestninar Jakob, sin Alfejev, in Tadej
द ऊद स व च ध , क य क वह उसक अप प र ण क र प य र कर
Tedaj skleneta Jonatan in David zavezo, ker ga je ljubil Jonatan kakor svojo dušo.
ट र वर, रह ह व स व म द ह , हम व कर रह ह अ haνe.
Kaj je počel, ko je izginil.
, ,
Ne, ne.
, ,
Ne, ne, ne.
, , ! ह !
Ne, ne!
ड स कट प म और उपकरण पट य प र फर स ज क ह स स उपकरण पट य क स ट इ स ट कर
Ta ikona bo prikazana v meniju in v orodjarni.
म फ च ह ह , म आप क ड एक छ ट स पह म हम य ज ई ह .
Žal mi je, v Kanado greš malo prej kot načrtovano.
,
Ne, ne.
, ,
Ne, ne, ne.
क य क म श चय ज ह , क य , ज व, स वर गद , प रध ए , वर , भव ष य, स मर थ, ऊ च ई,
Prepričan sem namreč, da nas ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sile, ne sedanjost, ne prihodnost,ne višina, ne globočina, ne katera druga stvar ne bo mogla ločiti od ljubezni Božje, ki je v Kristusu Jezusu, Gospodu našem.
प स म श क
Ni denarja, ni muzike.
.
Ne.
, ज , म क स
Ne, Max bo v redu.
अप भ इय क इस म म आज क द ह छ ड , पर अप परम श वर यह व क आज ञ च कस स म
Niste zapustili svojih bratov vse tiste mnoge dni do dandanes, a zvesto ste pazili na zapoved GOSPODA, Boga svojega.
उस म रह , यह द , , रह , ज ग , स क , द स और स व र क व मस ह स क छ और स म ह
kjer ni Grka in Juda, obreze in neobreze, tujca, Scita T. j. surov divjak. , hlapca, svobodnega, marveč vse in v vseh Kristus.
च र, भ , प यक कड , , ध र कर परम श वर क र ज य क व र स ह ग
ne tatje, ne lakomniki, ne pijanci, ne obrekovalci, ne roparji ne podedujejo kraljestva Božjega.
क य ह ज , क अ य य ग परम श वर क र ज य क व र स ह ग ? ध ओ, व श य ग म , प जक, परस र ग म , च च , प र षग म
Ali pa ne veste, da krivičniki ne podedujejo kraljestva Božjega? Ne motite se ne nečistniki, ne malikovalci, ne prešeštniki, ne mehkuži, ne moželežniki,
और उस उसस कह , म र ग क य क छ ठ , , र ट , र पय और द द क र
In reče jim Ničesar ne jemljite na pot, ne palice, ne torbe, ne kruha, ne denarja tudi po dve suknji ne imejte.
इस ट आ, , और म र ग म क स क मस क र कर
Ne nosite mošnje, ne torbe, ne obuvala, in nikogar na poti ne pozdravljajte.
क ई यह द रह और क ई द स, स व क ई र, र क य क म स मस ह य श म एक ह
Ni tu Juda, ne Grka, ni tu sužnja, ne svobodnega, ni tu moškega, ne ženske zakaj vi vsi ste eden v Kristusu Jezusu.Če ste pa Kristusovi, potem ste Abrahamovo seme, in po obljubi dediči.
?
Res si grd, veš?
?
Kajne?
पश और ह म व ह !
niti človeške!
पश और ह म व?
niti človeške?