"ब ज र ल गत" के अनुवाद स्लोवेनियाई भाषा को:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

B
. अव व
J. Awal
. उस स न
J. Thaani
...
Opravičujem se...
त न व स त
Razširjena latinica B
. अव व
of J. Awal
. उस स न क
of J. Thaani
. अव व
R. Awal
. उस स न
R. Thaani
Shamu आह ite?
Prav.
' अक italyprovince. kgm
L' Aquilaitalyprovince. kgm
' अक japan. kgm
L' Aquilancamerica. kgm
' अक france. kgm
L' Aquilafrance. kgm
गत, म श ,
Gat, Mareso, Zif,
. अव व
of R. Awal
. उस स न क
of R. Thaani
! क म ?
Hej, gospodična.
प क
Pokliči.
सह वह ह एग .
Dobro, moramo v zaklonišče. Greva, Sean.
सह वह ह एग .
Takoj pridem.
क स तव ड क य द कत ह .
Naj odpokličejo Sedmo floto.
क सन त न, गह क सन त न, य ह क सन त न,
sinovi Gidelovi, sinovi Gaharjevi, sinovi Reajevi,
क सन त न, द क न क सन त न, ग क सन त न,
sinovi Jaalovi, sinovi Darkonovi, sinovi Gidelovi,
ह न न क सन त न, ग क सन त न, गह क सन त न,
sinovi Hananovi, sinovi Gidelovi, sinovi Gaharjevi,
म ट Icelandair. नह , नह ह ह ,.
Oprosti, vendar zjutraj greš na letalo za Ottawo.
क सन त न, दक न क सन त न, ग क सन त न,
sinovi Jaalovi, sinovi Darkonovi, sinovi, Gidelovi,
हम ग ज़ क अ द ह ह . ठ क.
Sedaj pa gremo v garažo.
श म उठक अपन गदह प क ठ कसक, अपन द स क ढ ढ न क गत क आक श क प स गय , औ अपन द स क गत आय
In vstane Simej ter osedla osla ter gre v Gat k Ahisu, da poišče svoja hlapca odide torej in pripelje hlapca svoja iz Gata.
य न त न न द ऊद स व च न ध , क य क वह उसक अपन प ण क प य त थ
Tedaj skleneta Jonatan in David zavezo, ker ga je ljubil Jonatan kakor svojo dušo.
, ह ह व स तव म ख द ह , हम व ह ह अ न haνe.
Kaj je počel, ko je izginil.
न त त न व ष क व यत त ह न प श म क द द स, गत नग म क क प त आक श क प स भ ग गए, औ श म क यह सम च , क त द स गत म ह
Prigodi se pa po treh letih, da sta Simeju utekla dva hlapca k Ahisu, sinu Maakovemu, h kralju v Gatu. In sporoče Simeju, rekoč Glej, hlapca tvoja sta v Gatu.
द ऊद न य त अपन मन म ख , औ गत आक श स अत यन त ड गय
David pa, ko je premislil te besede v srcu, se silno zboji Ahisa, kralja v Gatu.
ड स कट प म न औ उपकण पट य प क ह स स उपकण पट य क टन स ट इ स ट क
Ta ikona bo prikazana v meniju in v orodjarni.
म फ च हत ह , म आप कन ड एक छ ट स पह क त न म हम य न ई ह .
Žal mi je, v Kanado greš malo prej kot načrtovano.
अप अह य ह न अपन उस नई च य , औ उस फ ड क ह ट कड क द ए
In prime Ahija novo oblačilo, ki ga je imel na sebi, ter ga raztrga na dvanajst kosov
इस य क द श म क ई अन क न ह गय क व , गत, औ अशद द म क ई क ई ह गए
Nobenega teh Enakimov ni ostalo v deželi Izraelovih sinov, samo v Gazi, v Gatu in v Asdodu jih je preostalo nekaj.Tako je zavzel Jozue vso deželo, skladno z vsem, kar je GOSPOD govoril Mojzesu in Jozue jo je dal Izraelu v dediščino, vsakemu rodu njegov del. In počivala je dežela od vojne.
द ऊद च , औ उस द न श ऊ क ड क म भ गक गत आक श क प स गय
In David vstane in pobegne tisti dan iz strahu pred Savlom, in pride k Ahisu, kralju v Gatu.
म न क इसक सम च , क श म य म स गत क गय , औ ट आय ह ,
In naznanijo Salomonu, da je šel Simej iz Jeruzalema v Gat in se zopet vrnil.
क न उत , त उन ह न क ए क आग, औ उस मछ ख ह ई, औ ट द ख
Ko pa izstopijo na kopno, ugledajo žerjavico pripravljeno in na njej ribo položeno in kruh.
श ऊ क यह सम च क द ऊद गत क भ ग गय ह , त उस न उस फ कभ न ढ ढ
In ko so povedali Savlu, da je David pobegnil v Gat, ga ni več iskal.
य ह च गत म उस प ई स उत पन न ह ए थ औ व द ऊद औ उसक न स म गए
Ti štirje so se rodili velikanu v Gatu, in padli so po roki Davidovi in po roki služabnikov njegovih.
य ह गत प स उत पन न ह ए थ , औ व द ऊद औ उसक स वक क ह थ स म गए
Ti so se bili rodili velikanu v Gatu, in padli so po roki Davidovi in po roki služabnikov njegovih.
म न मह नद क प क अध पत य क प स उन ह क च ट ठय द न म स ग स न पत औ सव भ भ
In ko sem prišel k deželnim oblastnikom za reko, sem jim oddal kraljeve liste. Kralj pa je z menoj poslal vojne poveljnike in konjike.
द ऊद अपन छ स स ग प ष क गय , औ गत म ओक क प त आक श क प स गय
David torej vstane in gre na ono stran, on in šeststo mož, ki so bili ž njim, k Ahisu, sinu Maokovemu, kralju v Gatu.
उस न भ त आ गन क घ क गढ ह ए पत थ क त न , औ एक पत द वद क कड य ग क न य
In zgradil je notranje dvorišče tri vrste obsekanih kamenov in vrsto cedrovih brun.