"आप क क रण ह न च ह ए" के अनुवाद स्वीडिश भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-स्वीडिश

आप - अनुवाद :
Du

आप - अनुवाद :
कीवर्ड : Vill Själv Ditt

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

ब यर
Öl.
मदद र ! आ... !
Hjälp!
.. ? म र सत ..
Jag kan inte göra det igen.
व य त ज ध गय
Den som inte tror sig behöva Gud och Hans ord ,
त म शर म द ई ज़र रत ... ... ब ल .
Du har inget att skämmas över, inget alls.
व ड य त र द र ड स थ ओप र डव यर त वरण
Optimerad hårdvaruacceleration för OpenGL med nvidia grafikkort
अ तरर ष ट र य अ तर षस य लय धरत म र सर वश र ष ठ उम म द
Man kom fram till att världens smartaste barn är vårt bästa hopp.
त म अप प र ष प पथ गण ष द रग र त ल गलत
Du missbedömde asteroidens bana.
आप यव द द आप द ख य थ य त म मतलब ?
Men jag var tvungen att träffa dig och tacka dig.
उस पट स ज तत ... ...इस ल र य रम स ल गय
Han sa att jag fuskat och uteslutits.
k
14, 1.
A14, A1.
Hej, hej, hej.
Hej.
!
Hej!
!
Hej!
!
Hallå där!
Hallå.
!
Oj!
A.
!
Hallå!
!
Hallå där!
!
Vänta!
Du!
ड प स प स इ ट ल स म पत लत ल स त त द श म स ख य पल आ रमण बल 10 ग
Spaning i yttre rymden visar att antalet nu aktiva fiendeskepp är tio gånger fler än under första invasionen.
य र ब म बड रव र थ , और जब स ल म जव द ख , पर श रम तब उस उस य स फ घर सब म पर म ख य ठर य
Nu var Jerobeam en dugande man och då Salomo såg att den unge mannen var driftig i sitt arbete, satte han honom över allt det arbete som ålåg Josefs hus.
दर वस त र , त त य , र , बट ओ ,
högtidsdräkter, kåpor, mantlar och pungar,
तब उस द ख ल य व आग द ड ग लर प ड पर ढ गय , उस म र ग स ज व ल थ
Då skyndade han i förväg och steg upp i ett mullbärsfikonträd för att få se honom, ty han skulle komma den vägen fram.
अप रब त ब, ज छ त म र ओर प र (व यस) ई, पढ ज उ ब ल बदल व ल और त म उसस रण जग प ओग
OCH FÖRKUNNA för dem det som har uppenbarats för dig av din Herres Skrift! Ingen kan rubba eller tumma på Hans ord, och hos ingen finner du en tillflykt utom hos Honom.
य व व य त ज अप बल औ ध लत अध स ध म र ग पर य व ज स ध र स ध म र ग पर ल र ?
Når den lättare fram som går böjd med sänkt huvud än den som går upprätt på en rak väg
En tunnelName
प प ल ल
A cappella
म जर
A dur
आर
Arkitekt A
ब ...
En b...
, ट म
Du, Tim.
, ट म
Hallå, Tim.
र ग टर
Akregator
ड र . म लर
Dirk A. Mueller
स प र त र
Piltillägg A
ल ब स स रण
Version av Alib
र ड प र टName
Hårt arbeteName
र ड प र टComment
Svår banaComment
ट म म ल
Timo A. Hummel
र ग टर
Akregator