"प न क म त र " के अनुवाद स्वीडिश भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

VNorth, the direction
V
1, 65
8. 3
ब य
Öl.
. अव वल
R. Awwal
. उस स
R. Akhir
. अव वल
R. Awwal
. उस स
R. Akhir
यह , यह ग श , ग श ल व
son till Jahat, son till Gersom, son till Levi.
.. ? ..
Jag kan inte göra det igen.
? वह य थ ?
Vad var det?
, ग श एल एज
Moses söner voro Gersom och Elieser.
ल व ग श ,
Levis söner voro Gersom, Kehat och Merari.
ग श शब एल ख य थ
Gersoms söner voro Sebuel, huvudmannen.
वह ज ओ
Varsågod och ring.
यह व य ह , ब ध द ब ध द णड , , णड
Så säger HERREN Den vise berömme sig icke av sin vishet, den starke berömme sig icke av sin styrka, den rike berömme sig icke av sin rikedom.
अब ह अ दह ह .
Och här kör vi in i garaget.
ह श द ह ई ज़ ह ह ... ... ब लह .
Du har inget att skämmas över, inget alls.
चल द य
och när han såg att Jakob hade lytt sin fader och moder och begivit sig till Paddan Aram,
, ह ब एल औ यह ब ज ह आ
Berias söner voro Heber och Malkiel han var Birsaits fader.
व ड य च स थ ओ ज एल डव य
Optimerad hårdvaruacceleration för OpenGL med nvidia grafikkort
ष ट य अ षस यह श चय लय बच च ह वश ष ठ उ द ह
Man kom fram till att världens smartaste barn är vårt bästa hopp.
ग फ औ व ल ह अद भ स थ ?
ANSER du att berättelsen om de unga männen i grottan och deras sysslande med Skrifterna är särskilt märklig bland alla Våra budskap?
स औ हस ल ल व ल , हलफ ब औ
Filippus och Bartolomeus Tomas och Matteus, publikanen Jakob, Alfeus' son, och Lebbeus
हदद , व स स ल उस स थ ज ह आ
När Hadad dog, blev Samla från Masreka konung efter honom.
ग श य थ , अ ल ब
Och dessa voro namnen på Gersoms söner Libni och Simei.
गण ष द गल ह ग
Du missbedömde asteroidens bana.
उस ट स ज ह ... ...इस लए ल गय
Han sa att jag fuskat och uteslutits.
स आ श च श व द स उस आश ष द
Och Gud uppenbarade sig åter för Jakob, när han hade kommit tillbaka från Paddan Aram, och välsignade honom.
यव द द द ख ल ए य थ लब ह ?
Men jag var tvungen att träffa dig och tacka dig.
एल वह अ ल ब ब ट ब य ह ल
utan stå upp och begiv dig till Paddan Aram, till Betuels, din morfaders, hus, och tag dig en hustru därifrån, någon av Labans, din morbroders, döttrar.
अह य ह उस ई च ल ल य , औ उस फ ड ह ट द ए
Och Ahia fattade i den nya manteln som han hade på sig och ryckte sönder den i tolv stycken.
ब, ज (वह यस) ह ई, ह ज उ ब ल बदल व ल ह औ उसस हट ण ल जगह ओग
OCH FÖRKUNNA för dem det som har uppenbarats för dig av din Herres Skrift! Ingen kan rubba eller tumma på Hans ord, och hos ingen finner du en tillflykt utom hos Honom.
ह स व श स ग श , ई व श स द य ल, द ऊद व श स ह
Av Pinehas' barn Gersom av Itamars barn Daniel av Davids barn Hattus
, ,
Nej, nej, nej.
जब , एल आग, औ उस छल ख ह ई, औ ट द ख
När de sedan hade stigit i land, sågo de glöd ligga där och fisk, som låg därpå, och bröd.
ह य भ य द सब व स (आख़ ) व यद बस जह ह ज सव ज ह ग
Helvetet är den fastställda mötesplatsen för dem alla
, , ! ह !
Nej, nej, nej!
ब जल , ग स, स फ , यल , वह.
Ingen ström, ingen gas, inget vatten, ingen kol, ingen trafik.
, , इस ब द
Nej, stäng av.
स इ ट ल स ह चल हल स द श जह ज स ख य हल आ बल 10 ग
Spaning i yttre rymden visar att antalet nu aktiva fiendeskepp är tio gånger fler än under första invasionen.
श चय ज ह , य , ज व, स व गद , ए , , भव ष य, थ, ऊ च ई,
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma,
भ इय इस आज ह छ ड , श व यह व आज ञ स स
I haven under denna långa tid, ända till denna dag, icke övergivit edra bröder, och I haven hållit vad HERRENS, eder Guds, bud har befallt eder hålla.
ब उस द ख ल य वह आग द ड ग ल चढ गय , वह उस ग स ज व ल थ
Då skyndade han i förväg och steg upp i ett mullbärsfikonträd för att få se honom, ty han skulle komma den vägen fram.