"बह त अध क" के अनुवाद स्वीडिश भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-स्वीडिश

बह - अनुवाद : बह - अनुवाद :

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

ब यर
Öl.
.. ? म नह र स ..
Jag kan inte göra det igen.
और जब सम द र बह पड ग
och haven svämmar över sina bräddar,
उस ख न बह रह ह !
Han blöder!
बह ख न बह
Han har förlorat mycket blod.
उस ख न बह रह ह
Han förblöder!
ख न बह रह ह . यह वल ...
Han blöder.
य आप ख न बह रह ह ?
Blöder du?
म ह शर म द ह न ई ज़र र नह ह ... ... ब ल ल नह .
Du har inget att skämmas över, inget alls.
ब र रह स ख न बह रह ह .
Kør efter hjælp.
म ए ख न बह रह ह .
Jag har inre blödningar.
Clawed म ल म ख न बह रह ह .
Du blev riven!
बस र म बह गय
Jag improviserade.
और आप अभ ख न बह रह ह ?
Har du blött än?
उन ह न उस आ ख म बह श द थ .
Han har gift som flyter i ögonen.
और बर आ र , ह ब र और मल एल और यह ब ज ह आ
Berias söner voro Heber och Malkiel han var Birsaits fader.
एनव ड य च र द र ड स थ ओप नज एल ह र डव यर वरण अन
Optimerad hårdvaruacceleration för OpenGL med nvidia grafikkort
रर ष ट र य अ षस न न यह न श चय लय धर बच च हम र सर वश र ष ठ उम म द ह
Man kom fram till att världens smartaste barn är vårt bästa hopp.
उमड जल म हम उस समय ह बह
ja, då hade de gått över vår själ, de svallande vattnen.
म समझ ग फ और र मव ल हम र अद भ न श न य म स थ ?
ANSER du att berättelsen om de unga männen i grottan och deras sysslande med Skrifterna är särskilt märklig bland alla Våra budskap?
फ रल प प स और बर ल म थ म और महस ल ल न व ल म , हलफ र य ब और
Filippus och Bartolomeus Tomas och Matteus, publikanen Jakob, Alfeus' son, och Lebbeus
मन अपन प र ष प पथ गणन म ष द रग रह लन गल ह ग
Du missbedömde asteroidens bana.
और जब दर य बह (र ए द सर स म ल) ज ए ग
och haven svämmar över sina bräddar,
उसन पट स ज ह ... ...इस लए म र य रम स न ल गय
Han sa att jag fuskat och uteslutits.
ग द धन नद इस जगह स बह रह ह .
Mutormutor. Det flyter en flod av svarta pengar här.
हम उस समय जल म ड ब ज और ध र म बह
då hade vattnen fördränkt oss, strömmen gått över vår själ
उस घर बढ रह ग , वह उस र ध द न बह ज एग
Vad som har samlats i hans hus far åter sin kos, likt förrinnande vatten, på vredens dag.
म अभ वह ब हर ख न बह रह ह और आप र रह ह ...
Jag förblöder nu.
न म आप धन यव द द न आप द खन ल ए य थ म मलब ह ?
Men jag var tvungen att träffa dig och tacka dig.
उस न चट ट न फ ड ब प न बहल और न र जल भ म पर नद बहन लग
Han öppnade klippan, och vatten flödade det gick genom öknen såsom en ström.
म र स र पर स जल बह गय , म न ह , म अब न श ह गय
Vatten strömma över mitt huvud, jag säger Det är ute med mig.
यह व य ह , ब ध द म न अपन ब ध द पर घमणड न र , न व र अपन व र पर, धन अपन धन पर घमणड
Så säger HERREN Den vise berömme sig icke av sin vishet, den starke berömme sig icke av sin styrka, den rike berömme sig icke av sin rikedom.
अ ध गल म ब हर ख न बह रह ह और म स प र ट ल ए आप जर र ह .
Jag förblöder och du måste springa hit.
र घ ड स वह भ ग गय र गरजन शब द स न ह , वह उ वल बह गय
Men för din näpst flydde de för ljudet av ditt dunder hastade de undan.
र स प न सड म , और र जल ध र च बह ज न प ए?
Icke vill du att dina flöden skola strömma ut på gatan, dina vattenbäckar på torgen?
म र आ ख स म र प रज व न श रण जल ध र ए बह रह ह
Vattenbäckar rinna ned från mitt öga för dottern mitt folks skada.
और जल व द च र ओर बह गय , और गड ह भ उस न जल स भर द य
Och vattnet flöt runt omkring altaret och han lät fylla också graven med vatten.
अपन द ख भ ल ज एग , उस उस प न सम न स मरण र ग ज बह गय ह
Ja, då skall du förgäta din olycka, blott minnas den såsom vatten som har förrunnit.
म लहर फ ट ख ल फ द र घटन ग रस द ख और प न द व र पर बह आय ... महल ब ढ आ गई
Jag såg vågorna braka mot portarna och vattnet kom strömmande över murarna och fyllde slottet.
ड प स प स इ ट ल स हम प चल पहल स द श मन जह ज स ख य पहल आ रमण बल 10 ग न ह
Spaning i yttre rymden visar att antalet nu aktiva fiendeskepp är tio gånger fler än under första invasionen.
म न अपन भ इय इस म म आज द न नह छ ड , परन अपन परम श वर यह व आज ञ म न च स स म न ह
I haven under denna långa tid, ända till denna dag, icke övergivit edra bröder, och I haven hållit vad HERRENS, eder Guds, bud har befallt eder hålla.
व ह न अन नबल चढ न समय एद म ओर स जल बह आय , और द श जल स भर गय
Och se, om morgonen, vid den tid då spisoffret frambäres, strömmade vatten till från Edomssidan, så att landet fylldes med vatten.
और र च म बन उ म द खमध सम न ह ज सरल स ओठ पर स ध र ध र बह
och din mun såsom ljuvaste vin! Ja, ett vin som lätt glider ned i min vän och fuktar de slumrandes läppar.
ब उस द खन ल य वह आग द ड र ए ग लर प ड पर चढ गय , वह उस म र ग स ज न व ल थ
Då skyndade han i förväg och steg upp i ett mullbärsfikonträd för att få se honom, ty han skulle komma den vägen fram.
व च छ Exeunt. दय प र ण द ष ट ! और ज ल यट ख न बह रह ह , गर म, और नव म ,, यह म र गए उ ट झ ठ
Go, vissa av er, whoe'er du bifoga. De gå några Watch. Ömklig syn! här ligger länet slagna, och Julia blödning, varm, och nyligen döda,