"य त र क ख च व" के अनुवाद स्वीडिश भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

k
Öl.
मश जब ल, स द ,
Mesesabel, Sadok, Jaddua,
. अ
R. Awwal
. उस स न
R. Akhir
अप अह ह न अपन उस नई ल ल , औ उस फ ड ह ट द ए
Och Ahia fattade i den nya manteln som han hade på sig och ryckte sönder den i tolv stycken.
. अ
R. Awwal
. उस स न
R. Akhir
अपन द सभ
Alldinsorg sorg och smärta
म ग ल न स ल अ ट ल न chile. kgm
Magallanes y la Antártica Chilenachile. kgm
.. ? म नह ..
Jag kan inte göra det igen.
स न द , , , बट ओ ,
högtidsdräkter, kåpor, mantlar och pungar,
? थ ?
Vad var det?
ल इस अ , , ह ह ?
Tjena, mannen.
उस न एल उठ ई ज उस प स ग थ , औ ह ल ट ग , औ दन ड ह आ
Därefter tog han upp Elias mantel, som hade fallit av denne, och vände så om och ställde sig vid Jordans strand.
पह ल ज नग म घ म थ , म झ म ल , उन ह न म झ म शहपन ह पह ओ न म म झ स छ न ल
Väktarna mötte mig, där de gingo omkring i staden, de slogo mig, de sårade mig de ryckte av mig min mantel, väktarna på murarna.
उन ह न
Han sörjde.
ह ज ओ प
Varsågod och ring.
ब एल ह न अपन ए ठ ल , औ जल प , ह इध उध द भ ग ह ग द न स थल ह स थल प गए
Och Elia tog sin mantel och vek ihop den och slog på vattnet då delade sig detta åt två sidor. Och de gingo så båda på torr mark därigenom.
द स न औ न स पन न ह आ
och Jojada födde Jonatan, och Jonatan födde Jaddua.
उस न प छ , न ह ? ह ब ल , म द स अपन द स अपन ओढ द , हम भ म छ ड न ट म ब ह
Då sade han Välsignad vare du av HERREN, min dotter! Du har nu givit ett större bevis på din kärlek än förut, därigenom att du icke har lupit efter unga män, vare sig fattiga eller rika.
बस अपन द उस ए म नट ल ए छ ड द .
Han måste fatta ett beslut.
उन ह द न म ब म शल म स न ह थ , श ल ब स अह ह नब , नई ओढ ह ए म ग प उस स म ल औ ह द न म द न म थ
Vid den tiden hände sig en gång att Jerobeam hade begivit sig ut ur Jerusalem då kom profeten Ahia från Silo emot honom på vägen, där han gick klädd i en ny mantel och de båda voro ensamma på fältet.
अब हम ग अ दह ह .
Och här kör vi in i garaget.
म ह श म द ह न ई ज़ नह ह ... ... ब ल ल नह .
Du har inget att skämmas över, inget alls.
ह स न ह एल ह न अपन म ह स ढ प , औ ब ह ग फ ड ह आ फ शब द उस स न ई द , ह एल म?
Så snart Elia hörde detta, skylde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom och sade Vad vill du här, Elia?
म अह स अपन ध औ अपन द ह .
Unge man, jag också förbannad.
आप अन थ जलन म झ द ह , औ लग ?
Om ni på något annat sätt irriterar eller retar upp mig, gissa vad.
अभ !
Nu!
अभ ...
Då så...
अभ
Nu.
ब ब अज न ह , ज ओढ ह उस फ ल थ म भ ल औ जब उस न उस थ म भ ब उस न छ नप ए ज न प उस उठ द ह नगल गई
Och när hon kom till sin svärmoder, sade denna Huru har det gått för dig, min dotter? Då berättade hon för henne allt vad mannen hade gjort mot henne
, ह ब मल एल औ ह ब ज ह आ
Berias söner voro Heber och Malkiel han var Birsaits fader.
एन स थ ओप नज एल अन
Optimerad hårdvaruacceleration för OpenGL med nvidia grafikkort
ष ट षस न न ह न श हम ष ठ उम म द ह
Man kom fram till att världens smartaste barn är vårt bästa hopp.
म समझ ग फ औ ल हम अद भ न श न म स थ ?
ANSER du att berättelsen om de unga männen i grottan och deras sysslande med Skrifterna är särskilt märklig bland alla Våra budskap?
ल प प स औ ल म थ म औ महस ल ल न ल म , हलफ ब औ
Filippus och Bartolomeus Tomas och Matteus, publikanen Jakob, Alfeus' son, och Lebbeus
सम
Datum och tid
द न
Opinionsundersökningareditorial content attribute
शब द
Ord och tal
Datum och storlek
Utseende och känsla
Name
HittegodsName
समComment
Datum och tidComment
ज पट म उसComment
Tillstånd för tangentbord och musComment