"श यर अध क र" के अनुवाद स्वीडिश भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : यार अध क र ?

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

म झ लगत ह चल ! , !
Lyssna, lyssna!
Öl.
. अव वल
R. Awwal
. उस स न
R. Akhir
. अव वल
R. Awwal
. उस स न
R. Akhir
वह ठ ह . , .
Han är okej.
.. ? म नह त ..
Jag kan inte göra det igen.
? वह य थ ?
Vad var det?
त म वह ज ओ प
Varsågod och ring.
अब हम ग अ दह ह .
Och här kör vi in i garaget.
त म ह म द ह न ई ज़ त नह ह ... ... ब ल ल नह .
Du har inget att skämmas över, inget alls.
एनव ड य च त स थ ओप नज एल डव त व अन
Optimerad hårdvaruacceleration för OpenGL med nvidia grafikkort
अ त ष ट य अ त षस न न यह न चय लय बच च हम ष ठ उम म द ह
Man kom fram till att världens smartaste barn är vårt bästa hopp.
य व न प त एल , त , औ त त औ द न ल ग ह
Javans söner voro Elisa och Tarsisa, kittéerna och rodanéerna.
त मन अपन प ष प पथ गणन म ष द त लन गलत ह ग
Du missbedömde asteroidens bana.
उसन पट स ज तत ह ... ...इस लए म म स न ल गय
Han sa att jag fuskat och uteslutits.
सम द जह ज स थ ज भ त जह ज खत थ , ओ त न त न व ष प जह ज स न , च द , ह थ द त, बन द मय ल आत थ
Ty konungen hade en egen Tarsisflotta på havet jämte Hirams flotta en gång vart tredje år kom Tarsisflottan hem och förde med sig guld och silver, elfenben, apor och påfåglar.
जह ज य स ग ज न व ल जह ज थ , औ त न त न व ब द व त जह ज स न , च न द , ह थ द त, बन द ल आत थ
Ty konungen hade skepp som gingo till Tarsis med Hurams folk en gång vart tredje år kommo Tarsis skeppen hem och förde med sig guld och silver, elfenben, apor och påfåglar.
यद एल प त ब ल ह न, औ ब ल ह न प त , य , ब न य म न, एह द, न न , ज त न, त अह
Jediaels söner voro Bilhan Bilhans söner voro Jeus, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarsis och Ahisahar.
न म आप धन यव द द न आप द खन ल ए य थ य त म मतलब ह ?
Men jag var tvungen att träffa dig och tacka dig.
अप अह य ह न अपन उस नई च ल ल य , औ उस फ ड ह ट द ए
Och Ahia fattade i den nya manteln som han hade på sig och ryckte sönder den i tolv stycken.
जब उत , त उन ह न एल आग, औ उस मछल ख ह ई, औ ट द ख
När de sedan hade stigit i land, sågo de glöd ligga där och fisk, som låg därpå, och bröd.
थ त उस न उस स थ इसल य म ल ज न जह ज बनव ए, औ उन ह न ऐस जह ज एस य नग ब म बनव ए
han förband sig med honom för att bygga skepp som skulle gå till Tarsis. Och de byggde skepp i Esjon Geber.
ड प स प स इ ट ल स हम पत चलत ह पहल स त न त द मन जह ज स ख य पहल आ मण बल 10 ग न ह
Spaning i yttre rymden visar att antalet nu aktiva fiendeskepp är tio gånger fler än under första invasionen.
जह ज त व य प म ल ढ न व ल ह ए उन द व त सम द ब च बह त धनव न औत प ह गई थ
Tarsis skepp foro åstad med dina bytesvaror. Så fylldes du med gods och blev tungt lastad, där du låg i havet.
तब उस द खन ल य वह आग द ड ग ल प ड प चढ गय , वह उस म ग स ज न व ल थ
Då skyndade han i förväg och steg upp i ett mullbärsfikonträd för att få se honom, ty han skulle komma den vägen fram.
उस न भ तव ल आ गन गढ ह ए पत थ त न , औत द वद ड य लग बन य
Vidare byggde han den inre förgårdsmuren av tre varv huggna stenar och ett varv huggna bjälkar av cederträ.
उस म त न पत थ ह , औत नई ल ह औ इन ल गत जभवन म स द ज ए
med tre varv stora stenar och med ett varv nytt trävirke och vad som fordras för omkostnaderna skall utgivas från konungens hus.
यह प त न त जह ज स न ल न ल य ओप ज न बनव ल ए, पन त व ए य नग ब म ट ट गए, असल य वह न ज स
I Edom fanns då ingen konung, utan en ståthållare regerade där.
उस न एल य ह उठ ई ज उस प स ग थ , औ वह ल ट गय , औ दन खड ह आ
Därefter tog han upp Elias mantel, som hade fallit av denne, och vände så om och ställde sig vid Jordans strand.
पह व ल ज नग म घ मत थ , म झ म ल , उन ह न म झ म घ यल पन ह पह ओ न म म झ स छ न ल
Väktarna mötte mig, där de gingo omkring i staden, de slogo mig, de sårade mig de ryckte av mig min mantel, väktarna på murarna.
अपन त ब, ज छ त म ह न (वह यस) ह ई, पढ ई नह ज उन ब ल बदलन व ल ह औ न त म उसस हट ण ल न जगह प ओग
OCH FÖRKUNNA för dem det som har uppenbarats för dig av din Herres Skrift! Ingen kan rubba eller tumma på Hans ord, och hos ingen finner du en tillflykt utom hos Honom.
तब एल य ह न अपन च ए ठ ल , औ जल प , तब वह इध उध द भ ग ह गय औ व द न स थल ह स थल प उत गए
Och Elia tog sin mantel och vek ihop den och slog på vattnet då delade sig detta åt två sidor. Och de gingo så båda på torr mark därigenom.
जब ल म म पह च , त ल स य औ त औ च न उन स आनन द स थ म ल , औ उन ह न बत य न उन स थ ह ए थ
När de sedan kommo fram till Jerusalem, mottogos de av församlingen och av apostlarna och de äldste och omtalade huru stora ting Gud hade gjort med dem.
उस न प छ , त न ह ? तब वह ब ल , म त त द स त ह त अपन द स अपन च ओढ द , त हम भ म छ ड न व ल ट म ब ह
Då sade han Välsignad vare du av HERREN, min dotter! Du har nu givit ett större bevis på din kärlek än förut, därigenom att du icke har lupit efter unga män, vare sig fattiga eller rika.
उन ह द न म य ब म ल म स न ह थ , ल ब स अह य ह नब , नई च ओढ ह ए म ग प उस स म ल औ वल व ह द न म द न म थ
Vid den tiden hände sig en gång att Jerobeam hade begivit sig ut ur Jerusalem då kom profeten Ahia från Silo emot honom på vägen, där han gick klädd i en ny mantel och de båda voro ensamma på fältet.
यह स नत ह एल य ह न अपन म ह च स ढ प , औ ब ह ग फ द व खड ह आ फ ब द उस स न ई द य , ह एल य ह त यह म?
Så snart Elia hörde detta, skylde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom och sade Vad vill du här, Elia?
त म च हत ह द नय म ज ह ह ह वह हम पत न ह ? हम फ ड़ न द ष ल ग वध गव ह नह बनन च हत ज स फ मण न ह आ थ
Vi kan inte återigen bevittna hur miljontals oskyldiga slaktas...
तब ब अज न ह , ज च त ओढ ह उस फ ल थ म भ ल औ जब उस न उस थ म भ तब उस न छ नप ए ज न प उस उठ द य फ वह नग म चल गई
Och när hon kom till sin svärmoder, sade denna Huru har det gått för dig, min dotter? Då berättade hon för henne allt vad mannen hade gjort mot henne