"हम मन ष य" के अनुवाद स्वीडिश भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-स्वीडिश

मन - अनुवाद : हम - अनुवाद : हम - अनुवाद :
Vi

हम - अनुवाद : हम - अनुवाद : हम - अनुवाद :
कीवर्ड : Tankar ändra Enastående Läsa Själ Våra Vår

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

मश जब ल, स द क,
Mesesabel, Sadok, Jaddua,
म ग ल न स ल अ ट र ट क च ल न chile. kgm
Magallanes y la Antártica Chilenachile. kgm
ल इस अर , , क ह रह ह ?
Tjena, mannen.
आप मन अगर हम स थ ट ग?
Gör det något om vi hakar på?
और द स न त न और न त न स उत पन न ह आ
och Jojada födde Jonatan, och Jonatan födde Jaddua.
ज त अपन स वग न व सस थ न स स नकर क म करन , और एक एक क मन क ज नकर उसक च ल क अन स र उस फल द न (त ह त आदम मन क ज नन व ल ह )
på det att de alltid må frukta dig och vandra på dina vägar, så länge de leva i det land som du har givit åt våra fäder.
क प रभ क मन क स न ज न ह , क उस स खल ए? परन त हम म मस ह क मन
Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han skulle kunna undervisa honom? Men vi hava Kristi sinne.
इस स हम ज न ग , क हम सत क ह और ज स ब त म हममन हम द ग , उस व हम उसक स म हन अपन अपन मन क ढ ढ स द सक ग
Därav skola vi veta att vi äro av sanningen och så kunna vi inför honom övertyga vårt hjärta därom,
हम स वर गव स परम श वर क ओर मन लग ए और ह थ फ ल ए और कह
Låtom oss upplyfta våra hjärtan, såväl som våra händer, till Gud i himmelen.
त त अपन स वग न व सस थ न म स उनक प र र थन और ग ड ग ड हट स नन और उनक न करन ,
må du då i himmelen, där du bor, höra deras bön och åkallan och skaffa dem rätt
तब त म मन.
Då behöver du inte kämpa så länge.
मन dulls
Dricka dämpar tankarna.
अपन मन क श त .
Lugna dig.
उसक मन कभ नह ! . !
Strunta i henne!
म र मन म ट द व र ?
Genom att sudda ut mitt minne?
मन करत ह कर .
Gör vad ni vill.
म और मन नह ह .
Det stör inte mig längre.
आप मन, म अगर.
Har du något emot om jag...?
म teleporter मन क पढ .
Jag läser teleportörens tankar.
आपक मन म क ह .
Vad vill du prata om?
इसल अपन अपन मन म ठ न रख क हम पह ल स उत तर द न क च न त न कर ग
Märken därför noga att I icke förut mån göra eder bekymmer för huru I skolen försvara eder.
और अपन च ह क अन स र भ जन म गकर मनमन ईश वर क पर क
De frestade Gud i sina hjärtan, i det de begärde mat för sin lystnad.
और व श व स क द व र उन क मन श द ध करक हम म और उन म क छ भ द न रख
Och han gjorde ingen åtskillnad mellan oss och dem, i det att han genom tron renade deras hjärtan.
वह मन भ त ऐश म ह ग
gå till ett liv i lycksalighet,
ह म र मन म फ क लगत ह .
Det låter fint.
म र मन उड रह ह , ह .
Jo, det är otroligt.
म र मन म हज र सव ल थ
Jag hade massor av frågor.
मन क आनन द अच छ औध ह , परन त मन क ट टन स हड ड स ख ज त ह
Ett glatt hjärta är en god läkedom, men ett brutet mod tager märgen ur benen.
ह परम श वर, म र मन स थ र ह , म र मन स थ र ह म ग ऊ ग वरन भजन क र तन कर ग
De lägga ut nät för mina fötter, min själ böjes ned, de gräva för mig en grop, men de falla själva däri. Sela.
श न त मन, तन क ज वन ह , परन त मन क जलन स हड ड भ जल ज त ह
Ett saktmodigt hjärta är kroppens liv, men bittert sinne är röta i benen.
शर र पर मन लग न त म त ह , परन त आत म पर मन लग न ज वन और श न त ह
Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid.
हम न स न ह , क हम म स क तन न वह ज कर, त म ह अपन ब त स घबर द और त म ह र मन उलट द ए ह परन त हम न उन क आज ञ नह द थ
Alldenstund vi hava hört att några som hava kommit från oss hava förvirrat eder med sitt tal och väckt oro i edra själar, utan att de hava haft något uppdrag av oss,
बरन हम न अपन मन म समझ ल थ , क हम पर म त क आज ञ ह च क ह क हम अपन भर स न रख , बरन परम श वर क ज मर ह ओ क ज ल त ह
Ja, vi hade redan i vårt inre likasom fått vår dödsdom, för att vi icke skulle förtrösta på oss själva, utan på Gud, som uppväcker de döda.
इस क रण च ह ए, क हम उन ब त पर ज हम न स न ह और भ मन लग ए , ऐस न ह क बहकर उन स द र चल ज ए
Därför böra vi så mycket mer akta på det som vi hava hört, så att vi icke gå förlorade.
मन फ र व क फल ल ओ
Bären då ock sådan frukt som tillhör bättringen.
मन म स च रह थ क ...
Jeg har gået og tænkt på, om vi ikke skulle...
एक स मन ह क म छ आ.
Alla medvetanden jag avtappat.
व म र मन व स फ ट स उड द .
De blåste mig.
उनक मन म , उनक ज वन म कर .
Allt om deras liv och tankar.
ड बन क भ मन म आएग नह
Utan fruktan att gå i kvav
कह और अपन क त पर च ल ल मन?
Kan du skrika på subban någon annanstans?
मनमन म ह त ह ग ह त , और अपन म ह स अपन ह थ च म ल ह त
att mitt hjärta hemligen lät dåra sig, så att jag med handkyss gav dem min hyllning?
क पत रह और प प मत कर अपन अपन ब छ न पर मनमन स च और च पच प रह
Besinnen dock att HERREN har utvalt åt sig den fromme HERREN hör, när jag ropar till honom.
ब द ध म न क मन उच त ब त क ओर रहत ह परन त म र ख क मन उसक व पर त रहत ह
Den vise har sitt hjärta åt höger, men dåren har sitt hjärta åt vänster.
और द त अपन मन म कह , क ज वचन ह व न नह कह उसक हम क स र त स पह च न ?
Och om du säger vid dig själv 'Huru skola vi känna igen det som icke är talat av HERREN?',