"एक ब चम र क" के अनुवाद हंगेरियन भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-हंगेरी

एक - अनुवाद :
Egy

एक - अनुवाद : एक - अनुवाद : एक - अनुवाद :
Egy

एक - अनुवाद : एक - अनुवाद :
Egy

एक - अनुवाद :
कीवर्ड : Dolog Másik Egyik Egyszer Együtt

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

Sör.
B
. अव वल
R. Awal
. उस स न
R. Thaani
?
Mi volt ez?
ढ ढ
B keresése
B szín
. अव वल
R. Awal
. उस स न
R. Thaani
व ड द ख ए
A B ablak megjelenítése
म ट ए
B törlése
ल त न व स त
Latin kibővített B
त य
Sorszám hozzáadása
ह , त ,
De hát akkor ki...
सभ जगह च न
B kiválasztása mindenhol
म सम म ल त
Beolvasztás B be
य त म मतल ह ?
Hogy érted?
अ तथ म ट ए
A és B törlése
ल ड य ज ह ह
B betöltése
A másolása B be
ल अ म
B másolása A ba
अ तथ म सम म ल त
Beolvasztás A és B be
म औ अध ज न त ह . ..
Több info kell.
फ इल तथ स इन सम न ह .
B és C binárisan megegyezik.
फ इल अ तथ इन सम न ह .
A és B fájl binárisan megegyezik.
पढ ज ह ह
A B könyvtár beolvasása
सभ वस त ओ ल ए चयन
A 'B' kiválasztása az összes elemhez
फ इल अ तथ म प ठ सम न ह .
A és B szövege megegyezik.
हम ग अ दह ह .
Most bemegyünk a garázsba.
सभ सम ध न ह त पस प ल ए च न
B kiválasztása az összes feloldatlan ütközéshez
एनव ड य च त स थ ओप नज एल डव य त व अन
Optimalizált hardveres OpenGL gyorsítás nvidia videokártyákhoz
सभ सम ध न ह त सफ द जगह पस प ल ए च न
B kiválasztása az összes feloldatlan elválasztókarakter ütközéshez
उस द खन ल य वह आग द ड ग ल प ड प चढ गय , वह उस म ग स ज न व ल थ
És elõre futván felhága egy eperfüge fára, hogy õt lássa mert arra vala elmenendõ.
उस न भ तव ल आ गन गढ ह ए पत थ त न , औ त द वद ड य लग न य
Azután felépíté a belsõ pitvart három rend faragott kõbõl és egy rend czédrusgerendából.
उस म त न पत थ ह , औ त नई ल ह औ इन ल गत जभवन म स द ज ए
A nagy kövek rétege három s a fa rétege legyen egy, a költség pedig a király házából adassék.
य न त न न द ऊद स व च न ध , वह उस अपन प प य त थ
szövetséget kötének Jonathán és Dávid egymással, mivel úgy szerette õt, mint a saját lelkét.
अप अह य ह न अपन उस नई च ल ल य , औ उस फ ड ह ट द ए
És megragadván Ahija az új ruhát, a mely azon volt, hasítá azt tizenkét részre.
उत , त उन ह न एल आग, औ उस मछल ख ह ई, औ ट द ख
Mikor azért a partra szállának, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér.
यह स नत ह एल य ह न अपन म ह च स ढ प , औ ग फ द व खड ह आ फ द उस स न ई द य , ह एल य ह त यह म?
mikor Illés ezt hallotta, befedé az õ arczát palástjával, és kimenvén, megálla a barlang ajtajában, és ímé szózat lõn õ hozzá, a mely ezt mondá Mit csinálsz itt Illés?
यह व द त न न अश श छ वन म ल ख पच स हज ल ग सव उठ त य द ख ल थ ह ल थ पड ह
kor kijött az Úrnak angyala, és levágott az assir táborban száznyolczvanötezeret, és midõn reggel az emberek felköltek, ímé azok mindnyájan holt hullák valának!
उस न एल य ह उठ ई ज उस प स ग थ , औ वह ल ट गय , औदन खड ह आ
És felemelé az Illés palástját, a mely róla leesett, és visszatért, és megállott a Jordán partján.
पह व ल ज नग म घ मत थ , म झ म ल , उन ह न म झ म घ यल य शहपन ह पह ओ न म म झ स छ न ल
Megtalálának engem az õrizõk, a kik a várost kerülik, megverének engem, megsebesítének engem, elvevék az én felöltõmet tõlem a kõfalnak õrizõi.
4 म स 2 ह 1 2 . इसल ए य यह 1 म स 1 ह ,औ द . यह 1 औ 1 2 ह ज हमन पहल प य ह .
2 a 4 ből az ugyanannyi mint 1 2, tehát ez itt 1 a lehetséges kettő közül. Tehát ez itt 1 és egy fél, pontosan az amit az előbb is kaptunk.
शल म म पह च , त ल स य औ त औ च न उन स आनन द स थ म ल , औ उन ह न त य म श व न उन स थ ह ए थ
kor pedig megérkeztek Jeruzsálembe, a gyülekezet és az apostolok és a vének fogadák õket, és õk elbeszélék, mily nagy dolgokat cselekedék az Isten õ velök.
एल य ह न अपन च ए ठ ल , औ जल प , त वह इध उध द भ ग ह गय औ व द न स थल ह स थल प उत गए
És fogá Illés az õ palástját, és összehajtva azt, megüté azzal a vizet és az kétfelé válék úgy hogy mind a ketten szárazon menének át rajta.