"ज ल प रण ल " के अनुवाद हंगेरियन भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

...
Sajnálom.
' अक italyprovince. kgm
L' Aquilaitalyprovince. kgm
' अक japan. kgm
L' Aquilajapan. kgm
' अक france. kgm
belgium. kgm
सह वह ह एग .
Oké, fedezéket kell keresnünk. Gyerünk, Sean. Azonnal.
हन न सह वह ह एग .
Én is mindjárt jövök.
क स तव ब ड क य द करत ह .
Le az felidézni a hetedik flotta.
ठ क ह ... इस छ ड ... म ख द ह
Oké... hagyjuk... sajnálom.
क सन त न, गहर क सन त न, र य ह क सन त न,
Giddél fiai, Gahar fiai, Reája fiai,
क सन त न, दर क न क सन त न, ग क सन त न,
Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,
ह न न क सन त न, ग क सन त न, गहर क सन त न,
Hanán fiai, Giddél fiai, Gahar fiai,
और म टर ब Icelandair. नह , नह ग रह ह ,.
Sajnálom, föl kell rakjalak egy gépre Ottava felé holnap reggel.
... सभ छह ग य यह और यह ड द त ह !
...Mind a hat golyót beléd eresztem. Ide és ide!
क सन त न, दक न क सन त न, ग क सन त न,
Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,
म ... म टर नह क छ ह र ह ए क द द ग
Én nem vagyok egy vesztes aki csak úgy feladja.
Ny
क न आ कभ भ फ र स म झ अम न अगर... ... 'कर ग त म ह म र.
De ha még egyszer megsértesz, megöllek.
. अव व
J. Awal
. उस स न
J. Thaani
. अव व
J. Awal
. उस स न क
J. Thaani
ट र वर, रह ह व स तव म ख द ह , हम व कर रह ह अब न haνe.
És hogy mint csinált, amikor eltűnt.
Shamu आह ite?
Vágod?
ड स कट म न और उरण ट य र फर स क ह स ब स उरण ट य क बटन स ट इ स ट कर
Ez az ikon fog megjelenni a menüben és az eszköztáron.
म फ च हत ह , म आ कन ड एक छ ट स क त न म हम य न बन ई ह .
Sajnálom, de, el kel vigyelek Kanadába kicsit korábban a taervezettnél.
और य क ब म त त क म नकर नर म क च द य
És hogy Jákób hallgata atyja és anyja szavára, és el is ment Mésopotámiába
फ र य क ब क नर म स आन क श च त रम श वर न द सर ब र उसक दर शन द कर आश ष द
Az Isten pedig ismét megjelenék Jákóbnak, mikor ez jöve Mésopotámiából, és megáldá õt.
नर म म अन न न बत ए क घर कर वह अन म म ब न क एक ब ट क ब य ह
Kelj fel, menj el Mésopotámiába, Bethuélnek a te anyád atyjának házához, és onnan végy magadnak feleséget, Lábánnak a te anyád bátyjának leányai közûl.
तब म न मह नद क र क अध त य क कर उन ह र क च ट ठय द न म र स ग स न त और सव र भ भ
És megérkezém a folyóvizen túl való tiszttartókhoz és átadám nékik a király leveleit. Bocsátott vala pedig velem a király fõembereket a seregbõl és lovagokat.
और इसह क न च स वर ष क ह कर र बक क , नर म क व स , अर म बत ए क ब ट , और अर म ब न क बह न भ , ब य ह
Izsák pedig negyven esztendõs vala, a mikor feleségûl vette Rebekát a Siriából való Bethuélnek leányát, Mésopotámiából, a Siriából való Lábánnak húgát.
और य क ब नर म स आय थ , स कन न द श क शक म नगर क स क श क ष म स ह चकर नगर क स म हन ड र खड क ए
Annakutána minden bántás nélkül méne Jákób Mésopotámiából jövet Sekhem városába, mely vala a Kanaán földén, és letelepedék a város elõtt.
और आ क न ड त र य थ अर थ त ग द, और आश र य क ब क य ह त र ह ए, उस स नर म म उत न न ह ए
A Lea szolgálójának Zilpának fiai Gád és Áser. Ezek a Jákób fiai, a kik születtek néki Mésopotámiában.
और तन श ओ क वह नर म म इकट ठ करक धन ढय ह गय थ , सब क कन न म अ त इसह क क न क मनस स , स थ गय
És elvivé minden nyáját, és minden keresményét, melyet keresett vala minden jószágát, melyet szerzett vala Mésopotámiában, hogy elmenjen az õ atyjához Izsákhoz Kanaán földére.
और तन श ओ क वह नर म म इकट ठ करक धन ढय ह गय थ , सब क कन न म अ त इसह क क न क मनस स , स थ गय
kor azt mondjad Szolgádé Jákóbé ajándék az, a melyet küld az én uramnak Ézsaúnak, és ímé õ maga is jön utánunk.
और इसह क न य क ब क व द क य , और वह नर म क अर म बत ए क उस त र ब न क स च , य क ब और एस व क म त र बक क भ ई थ
Elbocsátá azért Izsák Jákóbot, hogy menjen Mésopotámiába Lábánhoz a Siriabeli Bethuél fiához, Rebekának, Jákób és Ézsaú anyjának bátyjához.