"प र ण उतर प दन ल गत" के अनुवाद लिथुआनियाई भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-लिथुआनियाई

कीवर्ड : Lipti Nemoka Kažkas Laiptais Leidžiamės

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

VNorth, the direction
W
य क ब म त त क म नक म क च द य
Jokūbas paklausė savo tėvo ir iškeliavo į Mesopotamiją.
' अक japan. kgm
zaire2006. kgm
य क ब क म स आन क श च त म श व न द स उसक द शन द क आश ष द
Dievas vėl pasirodė Jokūbui, kai jis atvyko iš Mesopotamijos, ir jį palaimino.
. अव व
R. Awal
. उस स न
R. Thaani
क म ?
Panele?
म म अन न न बत ए क घ ज क वह अन म म ब न क एक ब ट क ब य ह
Keliauk į Mesopotamiją, į tavo motinos tėvo Betuelio namus, ir iš tavo motinos brolio Labano dukterų pasirink žmoną,
... ट य उड क स ?
Kaip jūs prasidūrėte tas padangas?
. अव व
R. Awal
. उस स न क
R. Thaani
गत, म श , ज
Gatą, Marešą, Zifą,
.. ओह, म झ म फ कन .
Aš atsiprašau.
Skambink.
इसह क न च स व ष क ह क बक क , ज म क व स , अ म बत ए क ब ट , औ ब न क बह न भ , ब य ह
Izaokas, turėdamas keturiasdešimt metų, vedė Rebeką, Betuelio iš Mesopotamijos dukterį, Labano seserį.
य क ब ज म स आय थ , स कन न द श क शक म नग स क श क ष म स ह चक नग क स म हन ड खड क ए
Jokūbas, keliaudamas iš Mesopotamijos, laimingai atvyko į Sichemą, kuris yra Kanaano krašte, ir apsistojo šalia miesto.
आ क न ड ज य थ अ थ त ग द, औ आश य क ब क य ह ह ए, ज उस स म म उत न न ह ए
Lėjos tarnaitės Zilpos sūnūs Gadas ir Ašeras. Šitie yra Jokūbo sūnūs, gimę jam Mesopotamijoje.
क स तव ब ड क य द कत ह .
Atšaukime Septintąjį laivyną.
ज तन श ओ क वह म म इकट ठ कक धन ढय ह गय थ , सब क कन न म अ त इसह क क स ज न क मनस स , स थ गय
išsivarė visus savo gyvulius ir pasiėmė visą savo mantą, kurią jis buvo įsigijęs Mesopotamijoje, kad eitų pas savo tėvą Izaoką į Kanaano šalį.
ज तन श ओ क वह म म इकट ठ कक धन ढय ह गय थ , सब क कन न म अ त इसह क क स ज न क मनस स , स थ गय
tai atsakyk Tavo tarnui Jokūbui. Tai dovana, siunčiama mano valdovui Ezavui štai ir jis pats ateina paskui mus .
इसह क न य क ब क व द क य , औ वह म क अ म बत ए क उस ब न क स च , ज य क ब औ एस व क म त बक क भ ई थ
Izaokas išleido Jokūbą. Tas išėjo į Mesopotamiją pas Labaną, siro Betuelio sūnų, Jokūbo ir Ezavo motinos Rebekos brolį.
क सन त न, गह क सन त न, य ह क सन त न,
Gidelio, Gaharo, Reajos,
क सन त न, द क न क सन त न, ग क सन त न,
Jaalos, Darkono, Gidelio,
ह न न क सन त न, ग क सन त न, गह क सन त न,
Hanano, Gidelio, Gaharo,
क सन त न, दक न क सन त न, ग क सन त न,
Jaalos, Darkono, Gidelio,
तब ए य ह न अन च कड क ए ठ , औ , तब वह इध उध द भ ग ह गय औ व द न स थ ह स थ उत गए
Elijas, paėmęs savo apsiaustą, suvyniojo jį ir juo sudavė per vandenį. Vanduo persiskyrė, ir juodu perėjo sausuma.
हम 30 फ ट उत ह ह
Leidžiamės iki 9 metrų.
क ई ह ज स ढ य नह उत सकत ?
Kažkas nemoka lipti laiptais!
उस समय थ ड स ईस ज सम त उत ड यह व श क व द ध म ह त उत आय
Tam, kuris pasiliko, Jis atidavė valdyti kilniuosius tautoje. Viešpats pavedė man valdyti galinguosius.
तब श म उठकन गदह क ठ कसक, अन द स क ढ ढ न क गत क आक श क स गय , औन द स क गत आय
jis, pasibalnojęs asilą, nuvyko į Gatą pas Achišą savo tarnų ieškoti ir Šimis, juos suradęs, parsivedė iš Gato.
म इसक न च उत इसम स ग जन व ह .
Kaire puse krentu žemyn ir įskrendu į juodąją skylę.
न त त न व ष क व यत त ह न श म क द द स, गत नग ज म क क आक श क स भ ग गए, औ श म क यह सम च , क त द स गत म ह
Po trejų metų du Šimio tarnai pabėgo pas Maakos sūnų Achišą, Gato karalių. Kai Šimiui pranešė, kad jo tarnai Gate,
क न फ स कन व क वचन, स व द ष ट भ जन क सम न भ त उत ज त ह
Apkalbos yra lyg skanėstas, kuris pasiekia žmogaus vidurius.
क आज ञ ह ठ क ह हम ए न च उत ह ह
Supratau, mažinu atakos aukštį.
द ऊद न य ब त अन मन म ख , औ गत ज आक श स अत यन त ड गय
Achišo tarnai klausė Argi tai ne Dovydas, krašto karalius? Argi ne apie jį moterys šokdamos dainavo Saulius nukovė tūkstančius, o Dovydas dešimtis tūkstančių .
अह य ह न अन उस नई च य , औ उस फ ड कह ट कड क द ए
Ahija, nutvėręs savo naują apsiaustą, suplėšė jį į dvyliką dalių
जब क न उत , त उन ह न क ए क आग, औ उस मछ ख ह ई, औ ट द ख
Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas, ant jų padėtą žuvį ir duonos.
इस य क द श म क ई अन क न ह गय क व अज ज , गत, औ अशद द म क ई क ई ह गए
Izraelyje nebeliko anakiečių jų išliko tik Gazoje, Gate ir Asdode.
तब द ऊद च , औ उस द न श ऊ क ड क म भ गक गत ज आक श क स गय
Kunigas tarė Kardas filistino Galijoto, kurį nukovei Elos slėnyje, yra čia, įvyniotas į audinį už efodo. Jei nori, pasiimk jį, nes kito čia nėra . Dovydas tarė Nėra jam lygaus, duok jį man .
जब स म न ज क इसक सम च , क श म य म स गत क गय , औ ट आय ह ,
Saliamonui buvo pranešta, kad Šimis buvo nuvykęs iš Jeruzalės į Gatą ir grįžo.
ह , हम वह बस ऐस ह स ध क स नह उत सकत ब न ...
Negalim ten tiesiog imt ir nusileist neturėdami...
जब ग नग ग म मट बन न ग तब इन ह द खन क य यह व उत आय
Viešpats nužengė pasižiūrėti miesto ir bokšto, kurį žmonės statė,
वह त अध क म उत ज एग , औ उस सम त म झ भ म ट ट म व श म म
Ji nueis su manimi į gelmes ir ilsėsis su manimi dulkėse .
वह स व ग क न च झ क क उत आय औ उसक व त अन धक
Jis palenkė dangų ir nužengė, tamsa buvo po Jo kojomis.